Menu

Sinebrychoffista hiilineutraali panimo – ja maailman ensimmäinen hiilineutraalisti Coca-Colaa valmistava

Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys Sinebrychoff on valmistanut juomansa vuoden alusta 100 % uusiutuvalla energialla. Nyt loputkin päästöt on kompensoitu* ja se tekee juomanvalmistuksesta hiilineutraalia - ensimmäisenä suurista panimoista Suomessa. Samalla Sinebrychoffista tulee maailman ensimmäinen hiilineutraalisti Coca-Colaa valmistava panimo.

Uusiutuvan energian 100 % käyttö tuli mahdolliseksi, kun Sinebrychoffin yhteistyökumppani Keravan Energia luopui vuoden alussa turpeen käytöstä, eikä juomien valmistamiseen käytetä Sinebrychoffin tekemän sopimuksen mukaan muitakaan fossiilisia polttoaineita. Sinebrychoff on käyttänyt vihreää sähköä jo vuodesta 2015. Panimon energiakäytön vähentymisessä merkittävä tekijä on ollut lämmön talteenotto, jota on tehty jo viiden vuoden ajan.

”Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets), jotta ilmastonmuutos saadaan rajoitetuksi 1,5 asteeseen. Yksi tärkeimmistä Carlsberg-konsernin ja Sinebrychoffin yhteisen kestävän kehityksen ohjelman Together Towards Zero eli Yhdessä kohti nollaa tavoitteista on ollut panimoiden hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Saavutamme sen nyt Sinebrychoffilla yhdeksän vuotta etuajassa,” Sinebrychoffin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström kertoo.

Joitakin kasvihuonepäästöjä - kuten panimon kylmälaitteiston vähäiset vuodot sekä puuhakkeen polttamisen muut kuin hiilidioksidipäästöt - jäi vuodenvaihteen jälkeen vielä kompensoitavaksi, ja ne on nyt kompensoitu yhdessä johtavan ilmastoratkaisuiden tarjoajan ja päästökompensaatiohankkeiden kehittäjän South Polen kanssa. Tämä on yhdenmukaista Science Based Targets -aloitteen (SBTi) tammikuussa 2021 tekemän netto-nollakriteeriluonnoksen kanssa, koska vain harvat jäännöspäästöt (alle 10 % Sinebrychoffilla) neutraloidaan ja suurin osa (yli 90 % Sinebrychoffilla) vähennetään**. Tämä kehitys on tapahtunut yhtiössä viimeisen 10 vuoden aikana.

Sinebrychoffin juomien (mm. Karhu, KOFF, KOFF Long Drink, Crowmoor, Somersby, Battery Energy Drink, Coca-Cola-juomat ja -vedet) vuosivolyymi on noin 300 miljoonaa litraa, ja sen valmistukseen käytettävän lämpöenergian tuotannossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita, vaan pelkästään puupolttoainetta sertifioiduista vastuullisesti hoidetuista metsistä (PEFC, FSC).

”Sinebrychoffin tuotantolaitoksen ja Keravalla valmistettujen Coca-Cola-yhtiön juomien ilmastovaikutuksen pienentäminen nollatasolle on erinomainen saavutus myös kansainvälisessä mittakaavassa. Useat Länsi-Euroopassa Coca-Colan juomia valmistavat kumppanimme pyrkivät saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2023 mennessä. Hiilineutraalius Sinebrychoffilla jo nyt osoittaa, miten sitoutunut Sinebrychoff on toimimaan vastuullisesti. Ilmastovaikutuksen pienentäminen on monitahoinen haaste, ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimintatapojen määrätietoista muuttamista ja investointeja”, sanoo Coca-Cola Finlandin viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Théa Natri.

Turve-energiasta luopumisen ohella hiilineutraaliuteen on panostettu panimolla monin tavoin.

”Olut on ekologinen elintarvike, ja on todella hienoa voida valmistaa oluemme ja kaikki muutkin juomamme hiilineutraalisti – ensimmäisenä suurena panimona Suomessa. Meistä tuli samalla maailman ensimmäinen hiilineutraalisti Coca-Colaa valmistava panimo. Mittavia säästöjä on saatu aikaan erityisesti tehostamalla lämmöntalteenottoa lämpöpumppujen avulla. Viime vuonna kerättiin talteen lämpöä 9 500 MWh, mikä vastaa 550 omakotitalon vuotuista lämpöenergian tarvetta ja kattaa tuotantolaitoksemme tarpeesta 26 %. Nyt tehostetaan lämmön talteenottoa jätevedestä. Työ ei ole vielä valmis – tekemistä riittää”, sanoo Sinebrychoffin juomanvalmistuksesta vastaava pääpanimomestari Heikki Vuokko.

Sinebrychoffin kestävän kehityksen katsaus 2020:
https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/sinebrychoffin-keravan-panimon-energiakayton-hiilidioksidipaastot-nollaan-9-vuotta-etuajassa/

Median yhteydenotot:
viestintäpäällikkö Timo Mikkola, Sinebrychoff, 040 830 7176, [email protected]

 

1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, Carlsberg, Battery Energy Drink, Crowmoor sekä Somersby ja Coca-Colan yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite.  Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Sinebrychoff valmistaa juomat 100 % uusiutuvalla energialla ja juomanvalmistus on hiilineutraalia. Alkoholin kohtuukäyttöä yhtiö edistää laajalla alkoholittomien oluiden valikoimalla. Käymme parempaan huomiseen.

sinebrychoff.fi — Twitter: Sinebrychoff - Facebook, YouTube & Instagram: Sinebrychoff1819 - kohtuullisesti.fisinebrychoff.fi — Twitter: Sinebrychoff - Facebook, YouTube & Instagram: Sinebrychoff1819 - kohtuullisesti.fi

Tietoja Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelmasta, Together Towards Zero, Yhdessä kohti nollaa
Yhdessä kohti nollaa on Carlsberg-konsernin visio paremmasta huomisesta vakavien haasteiden aikana, kuten ilmastonmuutos, veden niukkuus ja kansanterveysongelmat. Se koostuu neljästä tavoitteesta: NOLLA hiilijalanjälkeä, NOLLA vesihukkaa, NOLLA vastuutonta juomista ja NOLLA työtapaturmaa. Kutakin näistä tukevat yksittäiset mitattavissa olevat tavoitteet, jotka johtavat vuosiin 2022 ja 2030. Lisätietoja saat www.carlsberggroup.com/sustainability sekä www.sinebrychoff.fi/vastuu/tavoitteemme/

[*] Kasvihuonekaasuja koskevan GHG-protokollan mukaisesti (Scope 1 ja 2).

[**] Science Based Targets -aloitteen Net-Zero Criteria -luonnos julkiseen kuulemiseen.