Menu

Kestävän kehityksen raportti 2021: Sinebrychoff saavutti hiilineutraaliuden omassa toiminnassaan etuajassa

Sinebrychoffin järjestyksessään 13. kestävän kehityksen raportti on valmistunut. Vuodesta 2017 lähtien raportointi on noudattanut Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelman Yhdessä kohti nollaa rakennetta. Sinebrychoffin Keravan panimosta tuli hiilineutraali, mikä oli tärkein kestävän kehityksen saavutuksemme viime vuonna. Myös työturvallisuuden eteen tehty työ tuotti tulosta.

Sinebrychoff on julkaissut vuoden 2021 kestävän kehityksen katsauksen. Keskeisiä tuloksiamme ovat:

  • Saavutimme tavoitteemme Keravan-panimon hiilineutraaliudesta alkuvuodesta 2021, yhdeksän vuotta etuajassa.
  • Teimme vesiriskikartoituksen Päijänteestä Itämerelle saakka.
  • KOFF Jouluoluen vuoden 2021 mallasohra on peräisin maatilalta, joka viljelee uudistavasti. Näin ohranviljelyn hiilidioksidipäästöt vähenevät.
  • Yhteistyö Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa jatkui.
  • Alkoholittomien panimojuomien valikoima kasvoi edelleen.
  • Jatkoimme yhteistyötä Keravan kaupungin, HIFK:n ja Aseman Lapset ry:n kanssa tukemalla lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia.
  • Poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien määrä väheni kuudesta neljään.

Saavutimme tavoitteemme panimolla käytetyn energian suhteellisten hiilidioksidipäästöjen (kg CO2 /hl) nollaamisesta yhdeksän vuotta etuajassa. Tavoite oli asetettu vuodelle 2030, mutta panimomme saavutti hiilineutraaliuden oman toiminnan osalta jo viime vuonna. Tämä mahdollistui, kun yhteistyökumppanimme Keravan Energia luopui turpeen käytöstä 1.1.2021 alkaen, eikä juomien valmistamiseen käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi kompensoimme jäljelle jäävät lähinnä puuhakkeen poltosta aiheutuvat kasvihuonepäästöt.

Lämmön talteenoton tehostamisella ja jätevesiprosessin lämmönvaihtimien uusimisella saavutimme energiasäästöjä, mutta emme päässeet asettamaamme tavoitteeseen. Keräsimme talteen lämpöä 470 omakotitalon vuotuista lämpöenergiatarvetta vastaavan määrän.

Optimoimme pakkauksia materiaalitehokkuuden parantamiseksi

Kertomusvuonna pyrimme kaikissa pakkaustyypeissä keventämään pakkauksia sekä valmistelimme siirtymistä keväällä 2022 puolen litran muovipulloissa 100 % kierrätysmuovia sisältäviin pulloihin. Lisäksi valmistelimme edessä olevia muutoksia Karhun isojen monipakkausten kutistemuoveissa enemmän kierrätettyä muovia sisältäviksi. Edistääksemme muovin kierrätettävyyttä vaihdoimme DraughtMaster- eli ravintola-astioiden muovin aiemmasta vihreästä väristä kirkkaaseen ja loimme niille panttijärjestelmän.  

Merkittäviä materiaalisäästöjä syntyi, kun kaikki puolen litran Bonaqua-juomat alettiin pakata sataprosenttisesta kierrätysmuovista valmistettuihin pulloihin maaliskuussa 2020. Näiden toimenpiteiden ansiosta muovin käyttö vähenee noin 76 000 kg vuositasolla. Osa vähennyksistä realisoitui vuonna 2021, koska toimenpiteet ajoittuivat keskelle vuotta 2020.

Vesiriskikartoituksemme tukee vesivarantojen turvaamista

Ymmärtääksemme mahdollisia vesiriskejämme paremmin laajensimme aiemmin tekemämme vesiriskikartoituksen koskemaan koko panimon raakaveden toimitusketjua, veden alkulähteeltä Päijänteestä panimon ja jäteveden käsittelyn kautta Itämereen. Vesiriskikartoitus on myös osa yhteistyökumppanimme Coca-Colan vuoteen 2030 ulottuvaa vesistrategiaa.

Vesiriskikartoitus noudatti AWS-standardia (Alliance for Water Stewardship), jossa huomioidaan sosiaaliset, taloudelliset, lainsäädännölliset, poliittiset ja ympäristöriskit vesivaroille ja vedenkäytölle. Vesiriskikartoituksen perusteella kohdistamme jatkossa vesitoimenpiteitämme yhä tarkemmin vedenkäytön mittaamiseen, vesitaseeseen ja -analyyseihin, sidosryhmäyhteistyöhön sekä koulutukseen.

Tapaturmat vähenivät edellisvuodesta

Carlsberg-konsernin ja Sinebrychoffin tärkein turvallisuustavoite on kuolemaan ja pysyvään vammautumiseen johtavien tapaturmien estäminen. Siksi keskitymme Sinebrychoffilla henkiä pelastavien sääntöjen jatkuvaan kehittämiseen ja prosessien parantamiseen korkean riskin tehtävissä. Koulutimme vuoden 2021 aikana tuotannon lähiesimiehet turvallisuusjohtamiseen, ja vuonna 2022 ohjelma jatkuu logistiikassa ja kaupallisessa yhtiössä.

Sinebrychoffin tapaturmien määrä suhteutettuna henkilötyömäärään laski vuoteen 2020 verrattuna. Parannus saatiin aikaiseksi seuraamalla ja toteuttamalla pitkäjännitteisesti turvallisuussuunnitelmia. Tapaturmia oli määrällisesti kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna eli neljä.

Lisää alkoholittomia vaihtoehtoja

Alkoholijuomia valmistavana yrityksenä pyrimme edistämään sekä sosiaalista että kuluttajien terveyteen liittyvää hyvinvointia. Pystymme vaikuttamaan molempiin tavoitteisiin tuotevalikoimamme kautta. Sinebrychoffin alkoholittomien panimojuomien perheessä oli vuonna 2021 jo kymmenen olutta, kaksi siideriä ja yksi lonkero. Lisäksi jo vuosia jatkunut yhteistyömme Keravan kaupungin ja HIFK:n kanssa nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseksi sekä lahjoituksemme Aseman Lapset ry:lle ja Sinebrychoffin taidemuseolle edistävät samoja hyvinvointitavoitteita.

Lue lisää kestävän kehityksen raportistamme verkkosivuiltamme:
https://www.sinebrychoff.fi/vastuu/raportit-ja-sertifikaatit/

Lisätietoja: viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström, Sinebrychoff,
puh: 040 727 6730, email: [email protected]

1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, Carlsberg, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor sekä Somersby ja Coca-Colan yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite.  Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Sinebrychoff valmistaa juomat 100 % uusiutuvalla energialla ja juomanvalmistus on hiilineutraalia. Alkoholin kohtuukäyttöä yhtiö edistää laajalla alkoholittomien oluiden valikoimalla. Käymme parempaan huomiseen.

sinebrychoff.fi — Twitter: Sinebrychoff - Facebook, YouTube & Instagram: Sinebrychoff1819 - kohtuullisesti.fi