Menu
s27-hero-image 1920.png

SAIL'27

Carlsberg-konsernin strategia

SAIL'27 on jatkoa Carlsberg-konsernin 2016 lanseeratulle SAIL'22-strategialle. SAIL’27:n avulla jatkamme menestyksekästä matkaamme ja hyödynnämme pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Kasvatamme taloudellisia tavoitteitamme SAIL’27-kaudelle: Odotamme liikevaihdon orgaanista kasvua 3-5 % ja liikevoiton orgaanista kasvua liikevaihdon kasvua nopeammin.

SAIL’27:n kehittämisessä olemme pyrkineet säilyttämään ja terävöittämään vahvaa strategista, organisatorista ja taloudellista dynamiikkaamme varmistaen samalla, että suuntamme uudistuu ja että uusi strategiamme heijastelee odotettuja kuluttajien, asiakkaiden, yhteiskunnan, sääntelyn, talouden ja geopolitiikan trendejä.

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs

Osana kestävän kehityksen ohjelmaamme Together Towards ZERO olimme ensimmäisten joukossa yrityksiä, jotka ottivat käyttöön tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ja asetimme kunnianhimoisia tavoitteita hiilidioksidille, vedelle, työturvallisuudelle sekä vastuulliselle juomiselle. Olemme edistyneet hyvin ja keskitymme jatkossakin saavuttamaan tavoitteemme vuosille 2022 ja 2030.

SAIL’27:ssä jatkamme olemassa olevaa vauhtia ja toimintaa. Laajennamme tavoitteiden skaalaa ja nostamme tavoitteitamme käynnistämällä päivitetyn ESG-ohjelman, jota kutsumme nimellä Together Towards ZERO and Beyond - Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs.

Accelerate SAIL: Tuulta purjeisiin

SAIL'27 on toimintamme perustana, ja nyt kiihdytämme kasvua Accelerate SAIL -ohjelman avulla.

Accelerate SAILissa on kyse tulevaisuuden rakentamisesta rohkeasti kasvulle ja kehittymisestä entistä vahvemmaksi yritykseksi, markkinajohtajaksi ja positiiviseksi voimaksi yhteiskunnassa - aina intohimolla ja huippuosaamiseen pyrkien. 

Accelerate SAILin avulla nostamme pitkän aikavälin tavoitteemme orgaanisesta kasvusta 4 - 6 prosenttiin. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen nopeutamme investointeja seuraavien vuosien aikana.

Keskeisiä kasvun painopisteitä ovat premium-portfoliomme, Beyond Beer (oluen ohella muut panimojuomat) ja Aasian kasvumarkkinat, joissa keskitytään erityisesti Kiinaan, Vietnamiin ja Intiaan. Vahvistamme edelleen myös valmiuksia, prosesseja ja järjestelmiä.

TARKOITUKSEMME

TARKOITUKSEMME

Joidenkin täytyy etsiä kauan löytääkseen tarkoituksensa. Meille se on aina ollut olemassa.

Pyrimme täydellisyyteen joka päivä.

Haluamme aina tehdä parempia oluita. Oluita, jotka ovat mukana ihmisiä yhdistävissä hetkissä.

Emme tyydy välittömään hyötyyn silloin, kun voimme luoda parempaa tulevaisuutta meille kaikille.

TEEMME TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ & HUOMISESTA PAREMMAN.

TAVOITTEEMME

TAVOITTEEMME

Tavoitteemme on olla menestyvä luomalla kestävää ja orgaanista kasvua; tavoitteemme on olla ammattimainen olemalla asiakkaidemme suosikkiyhteistyökumppani; tavoitteemme on olla houkutteleva luomalla arvoa osakkeenomistajille, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle.

PRIORITEETTIMME

PRIORITEETTIMME

Saavuttaaksemme tavoitteemme, SAIL'22 keskittyy neljään prioriteettiin:

  1. Vahvennamme 1- & 2-asemiamme: Hyödynnämme vahvoja brändejämme ja markkina-asemaamme tukemaan kasvuamme.
  2. Kasvu: Tavoittelemme kasvua niillä markkinoilla ja alueilla, joissa näemme pitkäaikaisia kasvumahdollisuuksia.
  3. Luomme arvoa osakkeenomistajillemme.
  4. Luomme voittajakulttuurin, jonka avulla voimme toteuttaa valintamme. 
TUOTEVALIKOIMAMME

TUOTEVALIKOIMAMME

Olutkategoria tarjoaa edelleen houkuttelevia pitkän aikavälin volyymin ja arvon kasvumahdollisuuksia, vaikka kategorioiden ja markkinoiden välillä on erilainen kasvudynamiikka. Tuotesalkkuvalinnat kohdistuvat näihin kasvumahdollisuuksiin. Lisäksi näemme houkuttelevia kasvumahdollisuuksia valituille kategorioille oluen ulkopuolelta.

MAANTIETEELLISET PRIORITEETTIMME

MAANTIETEELLISET PRIORITEETTIMME

Konsernilla on houkutteleva laaja maantieteellinen läsnäolo ja 1. tai 2. asema 22 markkinalla Länsi-Euroopassa, Aasiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vaikka markkinadynamiikka on erilainen näillä kolmella alueella, ne kaikki tarjoavat houkuttelevia pitkän aikavälin tulo- ja tuloskasvumahdollisuuksia.

ERINOMAINEN TOTEUTUS

ERINOMAINEN TOTEUTUS

Huippuluokan tekeminen on edelleen SAIL'27:n tärkein prioriteetti. Tuemme portfoliotamme ja maantieteellisiä prioriteettejamme tehostamalla ja jatkuvasti parantamalla toteutuskykyämme.

VOITTAJAKULTTUURIMME

VOITTAJAKULTTUURIMME

Yrityskulttuurimme on avainasemassa voidaksemme toteuttaa tavoitteemme olla menestynein, ammattitaitoisin ja houkuttelevin panimo markkinoilla, joilla toimimme. Voittajakulttuurimme keskittyy ihmisiimme, käyttäytymiseemme ja panokseemme yhteiskunnan hyväksi.

MATKAN RAHOITUS

MATKAN RAHOITUS

Matkamme rahoittaminen on tärkeää resurssien vapauttamiseksi, jotta voimme investoida enemmän brändeihimme, kohdentaa huomattavasti suurempia investointeja tietyille markkinoille, lisätä investointeja kyvykkyyksiimme ja Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -hankkeeseen sekä inflaatiopaineiden tasoittamiseen.