Menu
JC Jacobsen.jpg (3)

Carlsberg-säätiö

Carlsberg-säätiö on yksi maailman vanhimmista kaupallisista säätiöistä.

Carlsberg-säätiö perustettiin 1876. Tällöin J.C. Jacobsen varmisti panimonsa tulevaisuuden siirtämällä sen omistuksen Tanskan kuninkaalliseen tiedeakatemiaan.  Siitä lähtien säätiö on toiminut Carlsberg-konsernin valvovana elimenä varmistaen,  että panimoa johdetaan innovaatioiden ja laadukkaiden tuotteiden toimiessa johtotähtinä. Konsernin tulee myös tukea perustutkimusta luonnontieteissä, yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä. J.C. Jacobsenilla oli kauaskantoinen visio siirtäessään yhtiönsä akatemialle.

Siihen aikaan Tanskan kuninkaallinen tiedeakatemia oli tanskalaisten huippututkijoiden kohtaamispaikka, ja se on sitä yhä. J.C. Jacobsenin päätös oli kestävä ja visionäärinen. Ajatuksena oli, että Carlsberg-säätiö kiinnittäisi juurensa tieteeseen ja siten varmistaisi laadukkaan oluenvalmistuksen myös perustajansa kuoleman jälkeen. Kun J.C. Jacobsen kuoli Rooman-matkallaan 1887, säätiö sai haltuunsa Vanhan Carlsbergin omistuksen ja johtamisen. Carlsberg-konserni on maailman ainoa panimoyhtiö, jonka omistaa kaupallinen säätiö.

Carlsberg-säätiöllä on kaksi tavoitetta:

 

  1. Olla aktiivinen sijoittaja Carlsberg-konsernissa, siten varmistaen päätösvaltaisuuden konsernin strategiassa.

  2. Tukea tieteellistä tutkimusta erityisesti luonnontieteissä, yhteiskuntatieteissä ja humanistisessa tieteessä. Säätiö myöntää apurahoja hankkeille, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa.

Visio

Carlsberg-säätiön tehtävä on jatkaa J.C. Jacobsenin perintöä niin, että hänen ajatuksiaan ja ideoitaan kunnioitetaan ja sovelletaan sekä niin, että säätiön peruskirjaa sovelletaan nykyaikaisiin periaatteisiin. Näin löydetään suunta yhtiön, tieteen ja yhteiskunnan yhteistyölle.