Menu

Itämeri-ystävällinen olut

Sinebrychoffin tuotannossa otetaan ympäristön hyvinvointi huomioon. Vuodesta 2015 Sinebrychoff on tehnyt yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa käyttääkseen omaa osaamistaan Itämeren parantamiseen. Sinebrychoff on sitoutunut kehittämään ohran viljelyä sopimusviljelijöiden kanssa, sekä parantamaan Keravan tuotantolaitoksensa toimintaa Itämeri-ystävällisempään suuntaan.

Auditoinnissa:

  • Viljelyn suunnittelu
  • Maan rakenne
  • Viljelysmaan kasvipeitteisyys
  • Tarkennettu lannoitus
  • Vesistöt
  • Kiertotalous

Sinebrychoffin tavoitteina:

  • Vedenkäyttö alas
  • CO2-omavaraisuus

Sinebrychoffin Itämerityö perustuu vahvaan osaamiseen juomanvalmistuksessa sekä laajaan vaikutuspiiriin viljelijöiden keskuudessa. Luonnollisesti se on myös rakennettu linjaan liiketoiminnan kanssa.

Sinebrychoff kehittää ohranviljelyä ja tuotantoprosessiaan

Suomalaisena elintarviketuottajana Sinebrychoffilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa Itämeren tilaan. Oluen tuotanto alkaa ohran viljelyllä ja oikein tehty maanviljelys on Itämeren hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä. Yksi Itämeren suurimmista uhista on rehevöityminen, joka johtuu ravinteiden liiallisesta kertymisestä mereen. Maanviljelyksessä käytetään kasveille elintärkeitä ravinteita, jotka vesistöihin joutuessaan ovat poissa hyötykäytöstä ja edesauttavat rehevöitymistä.

Sinebrychoffin käyttämä ohra on huippuluokkaista ja viljelyyn kiinnitetään erittäin paljon huomiota. Viljelysmenetelmiä voidaan kuitenkin aina kehittää ja Sinebrychoff onkin yhdessä mallastuottaja Viking Maltin kanssa sitoutunut Itämeri-näkökulman mukaan ottamiseen mallasohran tuotannossa. Sinebrychoff ja Viking Malt kehittävät maatilojen auditointiprosessia tukemaan ja edistämään hyviä käytäntöjä.

KOFF Jouluolun tuotannossa pystymme jäjittämään ohran tuotannon yhdelle tilalle, joka on auditoitu ja täyttää myös BSAG:n vaatimukset Itämeri-ystävälliselle tuotteelle. Ensimmäinen tällainen Itameri-ystävällinen jouluolut valmistui 2016.

Toisena osana Sinebrychoffin sitoumukseen BSAG:lle kuuluu Keravan tehtaan toiminnan kehittäminen esimerkiksi hiilidioksidin kierrättämisen ja veden käytön osalta. Esimerkiksi oluen tuotannossa syntyvä hiilidioksidi otetaan nykyisin talteen ja tehokaan puhdistusprosessin ansiosta kierrätetty hiilidioksidi voidaan käyttää uudelleen virvoitusjuomien hiilihapottamisessa.

Myös muu raaka-aineiden tehokas käyttö on keskiössä. Sinebrychoff on sitoutunut jatkuvasti kehittämään veden käyttöä tehtaassaan. Vuodesta 2006 alkaen jäteveden määrää Keravan tuotantolaitoksella on onnistuttu vähentämään yhdellä litralla tuotettua juomalitraa kohden ja nykyisin yhtä juomalitraa kohti syntyy vain noin litra jätevettä.

Itämeri-työ on ilmastotyötä

Ilmastonmuutoksen ehkäisy nivoutuu kiinteästi yhteen myös merien ja vesistöjen hyvinvoinnin kanssa. Itämeri on tällä hetkellä yksi maailman saastuneimmista merialueista. Sillä on monta ongelmaa ja typen ja fosforin aiheuttama rehevöityminen on niistä suurin. Ravinteiden yltäkylläisyys vesistöissä aiheuttaa lisääntyvää leväkasvua, lisääntynyt kasvu kuluttaa enemmän happea, vähentää näkyvyyttä vedessä sekä aiheuttaa kasvien ja kalojen kuolemista pohjassa. Ravinteiden liiallinen määrä on syypäänä myös runsaisiin sinileväkukintoihin ja niistä johtuviin uimarantojen uimakelvottomiksi muuttumiseen

Kestävää ravinteiden käyttöä maataloudessa sekä maatalouden ympäristötoimien tehostamista korostettiin Pariisin ilmastokokouksessa. Mukaan keskusteluun ovat tulleet maatalouden merkitys myös ilmastonmuutoksen torjumisessa ja esimerkiksi hiilen sitominen maahan nähdään valtavana mahdollisuutena.

Ravinteiden joutumista ruoantuotannosta vesistöihin voidaan torjua useilla eri keinoilla. Oleellista ovat mm. maankasvukunnon ylläpitäminen ja parantaminen, tarpeenmukainen lannoittaminen ja ravinteiden pitäminen kierrossa laajemmin. Juuri näistä asioista Sinebrychoffinkin sitoumuksessa kyse.

Itämeriystävällinen KOFF Jouluolut