Menu

Itämeri-ystävällinen olut ja uudistava maatalous

Sinebrychoffin tuotannossa otetaan ympäristön hyvinvointi huomioon. Vuodesta 2015 Sinebrychoff on tehnyt yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa käyttääkseen omaa osaamistaan Itämeren parantamiseen.

Sinebrychoffin järjestyksessään kolmannen Itämeri-sitoumuksen pääteema on uudistava maatalous, jolla on vahva kytkentä vesistöihimme ja Itämereen. Sitoumus kattaa vuodet 2023–2027. Sinebrychoffin tavoitteena on pysyä panimoteollisuuden suunnannäyttäjänä uudistavan maatalouden saralla.

Sinebrychoffin emoyhtiö Carlsberg julkaisi vuonna 2022 uudet vastuullisuustavoitteet, Together Towards Zero and Beyond (TTZAB). Tavoitteiden osana yritys sitoutui, että vuoteen 2030 mennessä 30 % ostetusta mallasohrasta tuotetaan uudistavan maatalouden periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2040 luvun tulisi olla 100 %. Nämä tavoitteet koskevat myös Sinebrychoffia.

SITOUMUKSEN SISÄLTÖ

1. Uudistavan maatalouden kehittäminen

  • Sinebrychoff muodostaa yhtiön sisälle oman uudistavaan maanviljelyyn keskittyvän asiantuntijaryhmän, joka vie TTZAB-agendaa eteenpäin uudistavan maatalouden osalta. Ryhmä muodostetaan kevään 2023 aikana ja se koostuu uudistavan maatalouden kannalta tärkeitä toimintoja edustavista työntekijöistä esim. vastuullisuus, hankinta, valmistus ja viestintä. Ryhmän toimintaa seurataan ja kehitetään vuoden tarkastelujaksoissa. Ryhmä raportoi Sinebrychoffin vastuullisuusjohtajalle. Ryhmä toimii yhteistyössä BSAG:n ja muiden relevanttien sidosryhmien kanssa.
  • Sinebrychoff jatkaa uudistavasti viljellyn mallasohran ja siitä valmistetun jouluoluen tuotantoa sitoumuksen aikana ja tutkii mahdollisuuksia laajentaa samaa konseptia muihin tuotteisiin.
  • Sinebrychoff kouluttaa relevantit työntekijät uudistavan viljelyn periaatteisiin ”Uudista käsityksesi viljelystä” -kurssin avulla.
  • Sinebrychoff selvittää sokerijuurikkaan tuotannon kehittämistä uudistavan viljelyn näkökulmasta
  • Sinebrychoff jatkaa työtään BSAG:n Carbon Action -yritysalustalla.

2. Viljelijäyhteistyö

  • Sinebrychoff tekee yhteistyötä BSAG:n ja muiden relevanttien sidosryhmien kanssa edistääkseen yhä useamman maanviljelijän siirtymistä uudistavaan maanviljelyyn. Tavoitetta edistetään mm. viljelijöille järjestettävän uudistavan viljelyn koulutuksen kautta.
  • Sinebrychoff selvittää yhdessä BSAG:n ja muiden relevanttien sidosryhmien kanssa, miten oluentuotannon ylijäämänä syntyvää märkämäskiä voidaan parhaiten käyttää uudistavan viljelyn ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti panimon, karjatilojen ja mallasohraviljelijöiden välillä.

3. Muu vastuullisuustyö

  • Sinebrychoff pyrkii parantamaan juomien valmistuksen vesitehokkuutta sitoumuskautena nykyisestä 2,1 litrasta 2 litraan / valmistettu juomalitra. Kestävää vesien käyttöä ja hallintaa toteutetaan Sinebrychoffilla jo saavuttamansa Alliance for Water Stewardship -tason mukaisesti.
  • Sinebrychoff tuo perinteikkään Nicolas Sinebrychoff Challenge -purjehduskilpailujen yhteydessä esiin Itämeren suojelun tärkeyttä ja yrityksen toimia Itämeri-työn vauhdittamiseksi.