Menu

Juomat viedään optimoidusti perille

Tuotteitamme kuljettaa noin 150 jakeluautoa ja 40 raskasta ajoneuvoa, jotka ajavat yhteensä noin 60 000 kilometriä/päivä. Modernin reittioptimointityökalun avulla suunnittelemme optimaaliset kuljetusreitit päivittäin. Optimaalinen reititys säästää polttoainetta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, myös hiilidioksidipäästöjä. Jakeluyrittäjät hakevat tyhjät pakkaukset kaupoista ja anniskelupisteistä samalla kun vievät juomat perille - jakelutoiminta on myös kierrätystoimintaa.

Kiinnitämme huomiota toimitusvarmuuteen, jolla voidaan vähentää paikkaustoimitusten ja sitä kautta turhien ajokilometrien määrää. Suurtankkijakelun puolella muutettiin ansiokkaasti ajoreittejä tehokkaammiksi siten, että autot kulkevat nyt entistä täydempinä ja käyttävät jakeluun vähemmän kilometrejä.

Olemme antaneet kaikille jakeluyrittäjillemme reagoivan, ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutusta. Euroopan unionin asettaman ammattipätevyysdirektiivin mukaan kaikkien ammattiliikenteessä mukana olevien yrittäjien ja kuljettajien on osallistuttava yhteensä 35 tunnin verran koulutustilaisuuksiin.

Sinebrychoff suosii sekä jakelu- että kuljetustoiminnoissa uusinta Euro-luokiteltua moottoriteknologiaa. Uudet moottoriteknologiat vähentävät varsinkin dieselmoottoreiden pienhiukkaspäästöjä.