Menu
019 Sinebrychoffin hepat 2015 HIGH RES.jpg

Vastuullisuuden johtaminen Sinebrychoffilla

Ylin vastuu Sinebrychoffin vastuullisuuden johtamisesta on yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Jokaisessa Carlsbergin tytäryhtiössä on yhteiskuntavastuuvaltuutettu, CSR Champion. Sinebrychoffilla tämä tehtävä on viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckströmillä (kuvassa), joka on yhtiön johtoryhmän jäsen. Hän kehittää yhteiskuntavastuuta yhteistyössä toimintojen kanssa ja raportoi tuloksista Carlsberg-konsernille.

SFF:n ympäristö- ja kestävän kehityksen työtä seurataan ja kehitetään ympäristötiimissä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Sinebrychoff on osana Carlsberg-konsernia liittynyt Science Based Targets -hankkeeseen kesäkuussa 2017, kun Carlsbergin Together Towards Zero -kestävän kehityksen ohjelma julkistettiin.

Voittoa tavoittelematon Science Based Targets -hanke tarjoaa yrityksille työkaluja, joiden avulla ne voivat tarkistaa ja todentaa omien ilmastotavoitteidensa olevan linjassa Pariisin tavoitteiden kanssa. Hankkeen taustalla ovat CDP (aikaisemmin Carbon Disclosure Project), YK:n Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) ja Maailman luonnonsuojelusäätiö (WWF).