Menu

Carlsberg-konserni tavoittelee hiilidioksidin nettonollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä uudella ESG-ohjelmalla

Carlsberg-konserni on tänään lanseerannut uuden ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa (ESG) koskevan ohjelman Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) eli Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs. Ohjelma sisältää päivitetyt tavoitteet ja uudet ESG-kohdealueet, joukossa tiekartta hiilidioksidin nettonollapäästöjen saavuttamiseksi koko arvoketjussa eli pellosta pöytää vuoteen 2040 mennessä. TTZAB on jatkoa konsernin aikaisemmalle Together Towards ZERO -ohjelmalle, joka on edistynyt vauhdilla ja jolla on saavutettu mm. 40 % vähennys hiilipäästöissä ja 21 % vähennys vedenkulutuksessa hehtolitraa kohden verrattuna vertailuvuoteen 2015.

Uuteen ESG-ohjelmaan sisältyy Carlsberg-konsernin tiekartta siitä, miten se tarttuu toimintansa kannalta kaikkein olennaisimpiin ESG-aiheisiin vuoteen 2030 ja vuoteen 2040 mennessä. Carlsberg pyrkii ensinnäkin saavuttamaan hiilidioksidin nettonollapäästöt koko arvoketjussa vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi se korottaa joissakin aiheissa ambitiotasoa, toisissa tarkentaa tavoitteita. Tällaisia aiheita ovat vesi, vastuullinen  juominen, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus & osallisuus, ihmisoikeudet sekä yhteiskunnallinen toiminta.

Carlsberg-konsernin pääjohtaja Cees ‘t Hart sanoo:

“TTZAB on olennainen osa tarkoitustamme, joka kiteytyy sanoihin käymme parempaan huomiseen. Vaikka olemme edelleen sitoutuneita vuonna 2017 määrittelemiimme painopistealueisiin, olemme lisänneet siihen sellaisia laajempia ESG-teemoja ja yhteiskunnallisia haasteita, jotka vaikuttavat ihmisiin ja yhteisöihin niissä maissa, joissa toimimme.

Uusi ohjelma huomioi tehdyt toimet päästöjen vähentämisessä ja vahvistaa sitoutumistamme jatkaa ilmastotyötä, jota meiltä kaikilta vaaditaan. Haluamme antaa kuluttajille mahdollisuuden nauttia hyvästä oluesta niin, että siitä jää mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Tämän saavuttaaksemme emme jätä yhtään kiveä kääntämättä. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöohjelmamme kattaa viljan viljelyn, veden käytön sekä tyhjien pullojen ja tölkkien keräämisen ja kierrättämisen. Eli koko arvoketjun, koska se on oikein sekä liiketoimintamme että yhteiskunnan kannalta. ”

TTZAB on osa Carlsberg-konsernin SAIL’27-strategiaa, ja sen avulla voidaan vähentää riskejä, edistää positiivista muutosta sekä konkretisoida tavoitteiksi, toimenpiteiksi ja lopulta tuloksiksi yhtiön tarkoitus käydä parempaan huomiseen.  

Jatkoa Yhdessä kohti NOLLAA -ohjelmalle

TTZAB on evoluutio konsernin edelliselle ESG-ohjelmalle Yhdessä kohti NOLLAA (Todether Towards Zero, TTZ). Sen pääpaino on niin ikään alueissa, joihin konserni pystyy eniten vaikuttamaan, mutta nyt halutaan edetä yhä edemmäs. Tämä tapahtuu ensinnäkin vahvistamalla toimenpiteitä, joilla saavutetaan NOLLA-tavoitteet. Toiseksi tuetaan seuraavia päähankkeita: vastuullinen hankintatoiminta, monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden & osallisuuden edistäminen, ihmisoikeuksien puolustaminen, sääntöjen noudattaminen konsernin Kompassi-ohjelman mukaisesti sekä vastuullinen yhteiskunnallinen toiminta.  

Edellä mainittiin jo Carlsberg-konsernin tavoite arvoketjussa: hiilipäästöissä nettonollan saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi konsernilla on tavoitteita vedenkulutuksessa ja vastuullisessa juomisessa. Viimeksi mainitussa tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä matala-alkoholipitoisten ja alkoholittomien oluiden osuus on 35 % konsernin globaalissa tuoteportfoliossa. Vedessä puolestaan sitä, että korkean vesiriskin alueilla toimivien panimoiden käyttämä vesi korvataan 100-prosenttisesti vuoteen 2030 mennessä.

Uudet NOLLAT

Uudessa ohjelmassa on kaksi uutta NOLLA-TAVOITETTA: NOLLA ei-kestävää viljelyä ja NOLLA pakkaushukkaa. Tällä hetkellä maanviljelyyn ja raaka-aineiden prosessointiin sekä pakkausten tuotantoon ja käytettyjen pakkausten päästövaikutukset ovat yhdessä yli 65 % koko arvoketjun päästöistä[1]. Uudistavien viljelymenetelmien käyttöönotto – mikä vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, maaperän terveyttä ja viljelymaiden luonnollista hiilensidontaa – yhdessä kiertopakkausratkaisujen käyttöönoton kanssa mahdollistavat merkittävät hiilipäästöjen vähennykset alkaen ohran viljelystä aina pullojen ja tölkkien kierrätykseen saakka.

Carlsberg-konsernin ESG-johtaja Simon Boas Hoffmeyer sanoo:

“Uusilla tavoitteillamme tuemme panimoalan muutosta kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja esimerkiksi muuttamalla viljelykäytäntöjä, hankintaprosesseja ja tuotesuunnittelua sekä lisäämällä tehokkaita juomapakkausten kierrätysjärjestelmiä.

Tulemme parantamaan toimintaamme kaikilla ESG-painopistealueilla samalla, kun lisäämme näissä asioissa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikille sidosryhmillemme. Jatkamme näiden haasteiden selättämistä keskittymällä edelleen kumppanuuksiin tavarantoimittajien ja liikekumppanien kanssa.”

Konsernin toimintaa uusien kunnianhimoisempien tavoitteiden saavuttamisessa tukevat lisäksi sen hyväksytyt tieteeseen perustuvat tavoitteet (SBT), jotka on sovitettu Pariisin Ilmastonmuutossopimuksen 1,5°C tavoitteeseen  sekä seuraavat konsernin jäsenyydet: RE100,  We Mean Business Coalition, Race To Zero, Alliance of CEO Climate Leaders sekä WFA's Planet Pledge.  

Liite 1: TTZAB Päämäärät ja tavoitteet

NOLLA Hiilijalanjälkeä

Vuoteen 2030 mennessä:

 • NOLLA hiilidioksidipäästöjä panimoistamme
 • Lopputuotteen 30 % pienempi hiilijalanjälki
 • KAIKEN uusiutuvan sähkön tulee tulla uusista varoista (esim. sähkön ostosopimusten kautta)

Vuoteen 2040 mennessä:

 • NettoNOLLA arvoketjussa

NOLLA ei-kestävää viljelyä

vuoteen 2030 mennessä:

 • 30 % raaka-aineistamme tulee uudistavilla viljelymenetelmillä ja on vastuullisesti hankittuja

vuoteen 2040 mennessä:

 • 100 % raaka-aineistamme tulee uudistavilla viljelymenetelmillä ja on vastuullisesti hankittuja

NOLLA Pakkaushukkaa

vuoteen 2030 mennessä:

 • 100 % kierrätettävät, uudelleen käytettävät tai uusiutuvat pakkaukset
 • 90 % keräys- ja kierrätysaste pulloille ja tölkeille
 • 50 % vähemmän neitseellistä fossiilisista raaka-aineista valmistettua muovia
 • 50 % kierrätettyä pakkausmateriaalia pulloissa ja tölkeissä

NOLLA Vesihukkaa

vuoteen 2030 mennessä:

 • Veden käytön tehokkuus 2,0 l/l globaalisti ja 1,7 l/l panimoilla, jotka sijaitsevat korkean vesiriskin alueilla
 • 100 % vesikompensaatio panimoissa, jotka sijaitsevat korkean vesiriskin alueilla

NOLLA vastuutonta juomista

vuoteen 2030 mennessä:

 • 100 % pakkauksissa ja brändi-toimenpiteissä viesti vastuullisesta juomisesta
 • 100 % markkinoistamme tekevät yhteistyötä kumppanien kanssa, jotka tukevat vastuullista kuluttamista
 • Alkoholittomien oluiden saatavuus 100 %
 • 35 % kaikista panimojuomistamme on matala-alkoholipitoisia tai alkoholittomia

NOLLA Työtapaturmaa

vuoteen 2030 mennessä:

 • NOLLA poissaoloon johtanutta työtapaturmaa

 

[1] Tavoitealueiden 1, 2 ja 3 päästöt.

 

Mediakyselyt: Sinebrychoff: viestintäpäällikkö Timo Mikkola, [email protected] / 040 830 7176

1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, Carlsberg, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor sekä Somersby ja Coca-Colan yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite.  Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Sinebrychoff valmistaa juomat 100 % uusiutuvalla energialla ja juomanvalmistus on hiilineutraalia. Alkoholin kohtuukäyttöä yhtiö edistää laajalla alkoholittomien oluiden valikoimalla. Käymme parempaan huomiseen.

sinebrychoff.fi — Twitter: Sinebrychoff - Facebook, YouTube & Instagram: Sinebrychoff1819 - kohtuullisesti.fi