Menu

Sinebrychoff valmistaa juomansa jatkossa uusiutuvalla energialla – tavoitteena Keravan panimon hiilineutraalius

Pohjoismaiden vanhin panimo, Sinebrychoff, valmistaa juomansa 100 % uusiutuvalla energialla 1.1.2021 alkaen. Tämä tulee mahdolliseksi, kun Sinebrychoffin yhteistyökumppani Keravan Energia luopuu turpeen käytöstä, eikä juomien valmistamiseen myöskään käytetä fossiilisia polttoaineita. Merkittävä tekijä on myös lämmön talteenotto Sinebrychoffilla. Työ ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi jatkuu, sillä tavoitteena on panimon hiilineutraalius keväällä 2021.

Keravan Energia on päättänyt luopua tämän vuoden loppuun mennessä turpeen käytöstä. Lisäksi Sinebrychoff on sopinut Keravan Energian kanssa, että Sinebrychoffin juomien (kuten Karhu, KOFF, KOFF Long Drink, Crowmoor, Somersby, Battery Energy Drink, Coca-Cola-juomat ja -vedet) valmistukseen käytettävän lämpöenergian tuotannossa ei käytetä jatkossa fossiilisia polttoaineita, vaan pelkästään puupolttoainetta sertifioiduista vastuullisesti hoidetuista metsistä (PEFC, FSC).

Puupolttoaine on pääosin metsätähdehaketta ja noin neljännes sivutuotteita (puru, kuori) esimerkiksi sahoilta. Keravan Energia hankkii puuraaka-aineen kotimaisilta toimittajilta. Alkuperältään raaka-aine on 80-prosenttisesti kotimaista, loppu on peräisin Baltiasta ja Venäjältä. Koska Keravan Energian voimalaitos kuuluu puulla tuotetun sähkön tukijärjestelmään, polttoaineet auditoidaan vuosittain.

”Sinebrychoff on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets), jotta ilmastonmuutos saadaan rajoitetuksi 1,5 asteeseen. Osana kestävän kehityksen ohjelmaamme Together Towards Zero eli Yhdessä kohti nollaa siirrymme ensi vuoden alussa käyttämään pelkästään uusiutuvaa energiaa, ja saavutamme tavoitteemme uusiutuvista energialähteistä 9 vuotta etuajassa,” Sinebrychoffin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström kertoo.

Tavoitteena hiilineutraalius

Sinebrychoff on käyttänyt vihreää sähköä jo vuodesta 2015. Siirtyminen uusiutuvaan lämpöenergiaan jatkaa panimon määrätietoista työtä kohti hiilineutraaliutta. Joitakin ilmastopäästöjä, kuten yhtiön kylmälaitteiden vuodot, jää vielä kompensoitavaksi[1], ja Sinebrychoff kartoittaa parhaillaan parhaita käytäntöjä sitä varten. Tarkoituksena on, että Sinebrychoffin panimo on hiilineutraali kevään 2021 aikana.

Osana kaukolämpöverkkoa ilmastotyö, puhdas energia sekä yhteistyö ja kumppanuus Keravan Energian kanssa korostuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 7, 13 ja 17 hengessä[2]. Keravan Energian luopuessa turpeen käytöstä Sinebrychoff saavuttaa tavoitteensa uusiutuvien energianlähteiden käytön osalta, eikä omaan biovoimalaitokseen investoiminen ole tarpeellista.

Lämmön talteenotolla reilut energiasäästöt

Sinebrychoff käyttää lämpöenergiana Keravan Energialta tulevaa 165-asteista kuumaa vettä vuodessa yhteensä 30 GWh (gigawattituntia). Panimo saavutti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteensa jaksolle 2017–2025 reilusti etuajassa jo vuonna 2018.

”Olemme kuitenkin jatkaneet tehostamistoimenpiteitä sekä lämpö- että sähköenergian osalta. Mittavia säästöjä on saatu aikaan erityisesti tehostamalla lämmöntalteenottoa lämpöpumppujen avulla. Vuonna 2019 keräsimme talteen lämpöä 9 300 MWh, mikä vastaa 450 omakotitalon vuotuista lämpöenergian tarvetta ja kattaa koko tuotantolaitoksemme lämmöntarpeesta 23 %. Parhaillaan tehostamme lämmöntalteenottoa jätevedestä uusimalla lämmönvaihtimet. Mitä tehokkaampia me olemme talteenotossa, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia kierrättää lämpöä Keravan Energian kautta kaikille sen kaukolämpöverkossa oleville,” Sinebrychoffin tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Pasi Lehtinen sanoo.

Ilmastoyhteistyötä rakennettu pitkäjännitteisesti

Keravan Energia tuottaa biovoimalassaan myös kaukolämpöä lähes koko Keravan ja Sipoon lämmittämiseen. Turpeesta luopumisen myötä voimalaitoksen CO2-päästöt putoavat vuositasolla 45 000 tonnia, millä on suuri vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten hiilijalanjälkeen.

”Turpeesta luopuminen on yksi konkreettisista teoistamme kohti täysin uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Olemme pudottaneet hiilidioksidipäästöjämme jo 88 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Emme kuitenkaan pysty tekemään näitä tärkeitä investointeja yksin. Aito ja pitkäjännitteinen yhteistyö asiakkaidemme, kuten Sinebrychoffin kanssa, antaa meille mahdollisuuden tehdä kestäviä ja merkittäviä investointeja ympäristön hyväksi,” kertoo Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto.

”Ilmastoneutraali energiajärjestelmä edellyttää teollisuuden ja yhdyskuntien energiajärjestelmien uudenlaista vuorovaikutusta. Sinebrychoffin ja Keravan Energian tänään julkistettu yhteistyö on tästä erinomainen esimerkki. Siinä toteutuvat niin ilmastoystävällisyys, energiatehokkuus kuin kustannustehokkuus. Uusiutuvat energialähteet syrjäyttävät fossiilisia energialähteitä ja turvetta nyt kovaa vauhtia romahduttaen energiantuotannon päästöt kuluvalla vuosikymmenellä. Keravan Energia kulkee tämän kehityksen ehdottomissa kärkijoukoissa”, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen on toinen suuri askel Sinebrychoffin ja Keravan Energian yhteistaipaleella: Jo panimon siirryttyä Keravalle 1992 alkoi yhteistyö, jossa Keravan Energian tuottama prosessilämpö palaa panimon jälkeen hieman haalenneena lämmittämään keravalaisten koteja. Teollisuuden ja voimalaitoksen symbioosi oli lähtölaukaus yhteistyölle, joka on kehittynyt nyt myös ilmastoyhteistyöksi.

Median yhteydenotot:
viestintäpäällikkö Timo Mikkola, Sinebrychoff, 040 830 7176, [email protected]
markkinointipäällikkö Outi Heistman, Keravan Energia, 040 672 1004, [email protected]

1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, Carlsberg, Battery Energy Drink, Crowmoor sekä Somersby ja Coca-Colan yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite.  Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Sinebrychoffin tavoite on tulla hiilineutraaliksi panimoksi sekä puolittaa vedenkäyttönsä viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Alkoholin kohtuukäyttöä yhtiö edistää laajalla alkoholittomien oluiden valikoimalla. Käymme parempaan huomiseen.

sinebrychoff.fi — Twitter: Sinebrychoff - Facebook, YouTube & Instagram: Sinebrychoff1819 - kohtuullisesti.fi

Keravan Energia on vuonna 1906 perustettu paikallinen energiayhtiö, joka toimittaa monipuolisia energiatuotteita ja -palveluja koko Suomeen. Yhtiö on tehnyt jo pitkään määrätietoista työtä kohti fossiilittomia polttoaineita: se panostaa omassa tuotannossaan voimakkaasti kotimaiseen uusiutuvaan puupolttoaineeseen ja luopui kivihiilen käytöstä jo 2001. Tällä hetkellä Keravan Energialle tärkeitä teemoja ovat energiantuotannon tehokkuuden parantaminen ja mahdollisuudet hyödyntää teollisuuden hukkalämpöä uusiolämpönä. Yhtiö on näkyvä paikallinen toimija ja tekee työtä yhteisen hyvän ja alueensa elinvoimaisuuden eteen muun muassa tukemalla paikallista kulttuuri- ja urheilutoimintaa sekä ylläpitämällä valtakunnan edullisinta sähkönsiirron hinnoittelua. - Energiaa kuin pienestä kylästä! www.keravanenergia.fi/vastuullisuus

Tietoja Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelmasta, Together Towards Zero, Yhdessä kohti nollaa
Yhdessä kohti nollaa on Carlsberg-konsernin visio paremmasta huomisesta vakavien haasteiden aikana, kuten ilmastonmuutos, veden niukkuus ja kansanterveysongelmat. Se koostuu neljästä tavoitteesta: NOLLA hiilijalanjälkeä, NOLLA vesihukkaa, NOLLA vastuutonta juomista ja NOLLA työtapaturmaa. Kutakin näistä tukevat yksittäiset mitattavissa olevat tavoitteet, jotka johtavat vuosiin 2022 ja 2030. Lisätietoja saat www.carlsberggroup.com/sustainability sekä www.sinebrychoff.fi/vastuu/tavoitteemme/

 

[1] Kasvihuonekaasuja koskevan GHG-protokollan mukaisesti.

[2] YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: 7 = Edullista ja puhdasta energiaa kaikille. 13 = Ilmastotekoja. 17 = Yhteistyö ja kumppanuus.

Keravan Energia

Sinebrychoff