Menu

Carlsberg Group käynnistää uuden strategian 3-5 % liikevaihdon kasvuun seuraavan viiden vuoden aikana

Seuraavalle viiden vuoden matkalle lähtevä Carlsberg on julkistanut uuden SAIL’27-strategiansa.

SAIL’22 on ollut lanseerauksestaan ​​maaliskuussa 2016 lähtien antanut Carlsbergille selkeän suunnan, mikä on johtanut hyvinvoivaan ja vahvaan yritykseen.

Strategiakaudella olemme edistyneet voimakkaasti SAIL’22:n taloudellisissa tavoitteissa. Olemme uudistaneet yrityskulttuuriamme ja käynnistäneet Together Towards ZERO (Yhdessä kohti NOLLAA) -vastuullisuusohjelman, joka asettaa kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 ja tekee meistä ensimmäisen panimon, joka on asettanut tieteeseen perustuvia tavoitteita. Lisäksi osakkeenomistajille on luotu merkittävää rahallista tuottoa osinkoin ja osakkeiden takaisinostoin.

Tänään lanseeraamme uuden koko konsernin kattavan SAIL’27-strategiamme, joka rakentuu SAIL’22:n vahvalle perustalle ja menestykselle samalla uudistaen ja laajentaen prioriteettejamme - ja nostamalla rimaa. Vuosi 2023 on siis SAIL’27:n ensimmäinen vuosi.

Esittelyssä SAIL’27

SAIL’27:n avulla jatkamme menestyksekästä matkaamme ja hyödynnämme pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Kasvatamme taloudellisia tavoitteitamme SAIL’27-kaudelle: Odotamme liikevaihdon orgaanista kasvua 3-5 % ja liikevoiton orgaanista kasvua liikevaihdon kasvua nopeammin.

SAIL’27:n kehittämisessä olemme pyrkineet säilyttämään ja terävöittämään vahvaa strategista, organisatorista ja taloudellista dynamiikkaamme varmistaen samalla, että suuntamme uudistuu ja että uusi strategiamme heijastelee odotettuja kuluttajien, asiakkaiden, yhteiskunnan, sääntelyn, talouden ja geopolitiikan trendejä.

"SAIL'27 on jännittävä seuraava askel Carlsbergin kehityksessä. Suuren joukon työntekijöitämme ja johtajiamme yhdessä luomassa ja tarkoituksemme ympärille rakennetussa SAIL'27:ssä on selkeät valinnat brändeistä, juomakategorioista, markkinoista ja kyvykkyyksistämme, ja se kasvattaa tavoitteitamme tuloksen ja liikevaihdon kasvussa", sanoo konsernin pääjohtaja Cees ’t Hart.

Pohjimmiltaan SAIL’27 keskittyy viiteen strategiseen vipuun – tuotevalikoima, maantiede, toteutus, yrityskulttuuri ja rahoitus. Näitä varten olemme tehneet selkeitä strategisia valintoja, jotka määrittävät fokustamme ja resurssien kohdentamista. Strategiset vipumme ja valintamme tulisi nähdä yhtenä kokonaisuutena toimia, jotka tuovat lisäarvoa kaikille sidosryhmille.

"SAIL'27 rakentuu tavoitteellemme käydä parempaan huomiseen ja pyrkimykseemme olla menestynein, ammattimaisin ja houkuttelevin panimo markkinoillamme", Cees 't Hart sanoo.

Luotu yhdessä

SAIL’27 on koko konsernin yhteistyöhanke, jonka on luonut yli 200 Carlsbergin työntekijää yli 30:ltä eri markkina-alueelta.

”Huippuosaajat, asiantuntijat ja johtajat kaikkialta Carlsberg-konsernista ovat tuoneet tietonsa ja tuoreet ideansa tähän uuteen strategiaan. He ovat arvioineet nykyisen strategian vaikutukset paikalliseen liiketoimintaansa tai yksikköönsä, jakaneet oppimistaan ja liiketoimintaan vaikuttavia trendejä. He ovat myös haastaneet ajatuksemme tulevaisuuden strategiasta. Tuomalla näin erilaisia ääniä kuuluviin olemme luoneet Carlsbergille entistä vahvemman strategisen polun”, sanoo Marcela Linke, konsernin strategiajohtaja.

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs

Osana kestävän kehityksen ohjelmaamme Together Towards ZERO olimme ensimmäisten joukossa yrityksiä, jotka ottivat käyttöön tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ja asetimme kunnianhimoisia tavoitteita hiilidioksidille, vedelle, työturvallisuudelle sekä vastuulliselle juomiselle. Olemme edistyneet hyvin ja keskitymme jatkossakin saavuttamaan tavoitteemme vuosille 2022 ja 2030.

SAIL’27:ssä jatkamme olemassa olevaa vauhtia ja toimintaa. Laajennamme tavoitteiden skaalaa ja nostamme tavoitteitamme käynnistämällä päivitetyn ESG-ohjelman, jota kutsumme nimellä Together Towards ZERO and Beyond - Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs.

Kerromme huhtikuussa lisää laajennetusta ohjelmasta - mukaan lukien päivitetyt tavoitteet ja tavoitetasot hiilidioksidin ja veden osalta, sekä kattavan johdannon uusiin painopistealueisiin - kestävään maatalouteen ja pakkauksiin.

 

Lisätietoja:

Nina Brønden Jakobsen
Senior Director, Group External Communication
Tel +45 4186 1391
[email protected]

Peter Kondrup
Vice President, Investor Relations
Tel +45 3327 1221
[email protected]

 

Faktalaatikko:

TUOTEVALIKOIMAMME

Olutkategoria tarjoaa edelleen houkuttelevia pitkän aikavälin volyymin ja arvon kasvumahdollisuuksia, vaikka kategorioiden ja markkinoiden välillä on erilainen kasvudynamiikka. Tuotesalkkuvalinnat kohdistuvat näihin kasvumahdollisuuksiin. Lisäksi näemme houkuttelevia kasvumahdollisuuksia valituille kategorioille oluen ulkopuolelta.

MAANTIETEELLISET PRIORITEETTIMME

Konsernilla on houkutteleva laaja maantieteellinen läsnäolo ja 1. tai 2. asema 22 markkinalla Länsi-Euroopassa, Aasiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vaikka markkinadynamiikka on erilainen näillä kolmella alueella, ne kaikki tarjoavat houkuttelevia pitkän aikavälin tulo- ja tuloskasvumahdollisuuksia.

ERINOMAINEN TOTEUTUS

Huippuluokan tekeminen on edelleen SAIL'27:n tärkein prioriteetti. Tuemme portfoliotamme ja maantieteellisiä prioriteettejamme tehostamalla ja jatkuvasti parantamalla toteutuskykyämme.

VOITTAJAKULTTUURIMME

Yrityskulttuurimme on avainasemassa voidaksemme toteuttaa tavoitteemme olla menestynein, ammattitaitoisin ja houkuttelevin panimo markkinoilla, joilla toimimme. Voittajakulttuurimme keskittyy ihmisiimme, käyttäytymiseemme ja panokseemme yhteiskunnan hyväksi.

MATKAN RAHOITUS

Matkamme rahoittaminen on tärkeää resurssien vapauttamiseksi, jotta voimme investoida enemmän brändeihimme, kohdentaa huomattavasti suurempia investointeja tietyille markkinoille, lisätä investointeja kyvykkyyksiimme ja Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -hankkeeseen sekä inflaatiopaineiden tasoittamiseen.