Menu
Sinebrychoff Carbon Neutral 2021-1920px.jpg

Sitoumus 2050 - materiaalitehokkuus ja vesi

Materiaalitehokkuus

Sinebrychoff on mukana vapaaehtoisessa sitoumuksessa, jossa tavoitteena on kasvattaa materiaalitehokkuutta. Sitoumuksemme näkyy sitoumus2050.fi-sivustolla. Tavoitteemme sitoumuskaudella ovat pakkausten kierrätysmateriaalin osuuden lisääminen, elintarvikehävikin pienentäminen, jätteen kierrätysasteen lisääminen ja kuluttajaviestinnän parantaminen.

Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia, jonka tavoitteena on luoda kestävää kasvua yhdistämällä taloudellinen ja kestävää kehitystä tukeva liiketoiminta. Materiaalitehokkuussitoumuksen tavoitteet tukevat Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelmaa Yhdessä kohti nollaa ja edemmäs (Together Towards Zero and Beyond). Tavoitteet tukevat myös Sinebrychoffin vesi- ja pakkausstrategiaa.

Sinebrychoffista tuli hiilineutraali panimo 2021. Ilmastotyö jatkuu painopisteen siirtyessä enemmän arvoketjun päästöihin. Pakkausmateriaalit muodostavat noin 50% arvoketjumme hiilijalanjäljestä. Materiaalitehokkusssitoumuksella haluamme kiinnittää erityistä huomiota materiaalivalintoihin, hävikin vähentämiseen, kierrätykseen sekä viestintään ja sitä kautta vähentää toimintamme ilmastovaikutuksia.

Materiaalitehokkuus on ollut pitkään osa jokapäiväistä toimintaamme. Verrattuna aiempaan sopimuskauteen lisäämme panostusta pakkauksiin, pakkausmateriaaleihin ja sisäisiin jätevirtoihin. Pakkausmateriaalit muodostavat noin 50% arvoketjumme hiilijalanjäljestä.

Vesitehokkuus

Sinebrychoff valmistaa juomia kuten oluita, siidereitä sekä virvoitus- ja energiajuomia. Vesi on sille elintärkeä raaka-aine. Pyrimme vähentämään vedenkulutusta joka vuosi ja meillä on veden vähennystavoite ulottuen vuoteen 2030. Sinebrychoff kartoittaa vesiriskit oluen valmistuksen arvoketjussa. Tavoitteisiin päästään mm. prosessioptimoinnilla ja kartoittamalla vesiriskit oluen arvoketjussa.

Veden osalta olemme sitoutuneet nolla vesihukkaan ja meillä on tavoitteet vedenkäytöstä panimollamme 2030 asti. Sinebrychoff on tukenut BSAG:ta vuodesta 2015 Itämeren suojelemiseksi. Olemme sitoutuneet kehittämään mallasohran hankintaa ja sen viljelyä uudistavalla tavalla, joka edistää Itämeren ekologista tasapainoa. Lisäksi olemme sitouneet kehittämään Keravan panimon vesitehokkuutta, jäteveden kuormituksen pienentämistä ja säilyttämään hiilidioksidin talteenoton korkealla tasolla.