Menu

Haluamme olla tehokkaita

Ympäristötyötämme ohjaavat IS014001-johtamisjärjestelmä, joka sertifioitiin ensimmäisen kerran vuonna 1999 sekä ISO 50001 -energiahallintajärjestelmä. 

Vuonna 2006 hyväksytty ympäristöpolitiikkamme päivitettiin marraskuussa 2017.

Haluamme edistää kestävää kehitystä ja tämän vuoksi kannamme tietoisen vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon liiketoiminnassamme ja päätöksenteossamme. Tähtäämme ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Haluamme olla logistisen tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden edelläkävijä.

Toimintamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat: 

  • Vesi
  • Energian kulutus
  • Jäteveden muodostuminen ja kuormitus
  • Jätteiden muodostuminen
  • Hiilidioksidin kulutus ja talteenotto
  • Sivutuotteet
  • Kuljetukset
  • Juomien pakkausmateriaalit

Ympäristöpäämäärät on johdettu ympäristönäkökohdista:

1. Veden kulutuksen ja jäteveden kuormituksen vähentäminen suhteessa tuotantoon.

2. Energian kulutuksen vähentäminen suhteessa tuotantoon.

3. Jätemäärän vähentäminen suhteessa tuotantoon.

4. Kuljetusten aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentäminen.

5. Pakkausmateriaalien kulutuksen vähentäminen.

6. Toimistotyön ympäristökuormituksen vähentäminen.

7. Hiilidioksidin kulutuksen vähentäminen ja talteenoton lisääminen suhteessa tuotantoon.

Yksityiskohtaiset ympäristötavoitteet määritellään vuosittain budjetoinnin yhteydessä.

Lisätietoja: ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki, hanna.palomaki(at)sff.fi