Menu
caution.png

NOLLA työtapaturmaa

Työtapaturmat eivät ole hyväksyttävissä. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden on tultava osaksi DNA:tamme. Ehkäisemme onnettomuuksia ja rakennamme nolla tapaturmaa –kulttuuria määrätietoisesti koko organisaatiossamme.

Aiomme vähentää työtapaturmien määrää vuosittain vuoteen 2030 asti ja saavuttaa nollatavoitteemme. Uskomme, että onnistumme.

Tavoitteemme

2030

2022

  • Nolla työtapaturmaa
  • Vuosi vuodelta vähemmän työtapaturmia

Miltä Nolla työtapaturmaa –kulttuuri näyttää?

Kaikki työntekijämme noudattavat turvallisuusmääräyksiä, eliminoivat riskejä ja ehkäisevät tapaturmia. He tekevät sekä pieniä että suuria turvallisuustekoja:

- Pidetään kiinni kaiteesta, kun kävellään portaita
- Puetaan päälle henkilökohtaiset suojaimet panimolla ja laboratorioissa
- Kunnioitetaan jalankulkijoille ja trukeille tarkoitettuja erillisiä kulkuväyliä
- Noudatetaan turvasääntöjä, kuten Lockout/Tagout –turvalukitteita, koneiden huollon aikana


Työntekijät pitävät myös huolta toisistaan. Jos joku huomaa, että työkaveri on vaarassa, hän ei jää empimään vaan puuttuu asiaan ja ilmoittaa mahdollisesta vaarasta. Kehumme työkaveria siitä, että hän on käyttäytynyt oikealla tavalla.

Tällaista kulttuuria tavoittelemme.

Vuonna 2016 yli puolella toimipaikoistamme ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa.

ZA Hero.png

Näin pääsemme maaliin

Olemme määritelleet neljä toimenpidettä, joiden avulla saavutamme tavoitteemme:

  1. Esimerkillä johtaminen

Työterveys- ja –turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma opastaa esimiehiä ymmärtämään, tunnistamaan ja vahvistamaan sellaista turvallisuuskäyttäytymistä, jota haluamme työpaikoillamme nähdä.

  1. Viestintä ja näkyvyys

Viestimme meille tärkeistä asioista ja parhaista käytännöistä avoimesti ja säännöllisesti. Tämä sisältää myös TYÖTAPATURMIA NOLLA -brändäyksen ja kaikkien työterveyttä ja –turvallisuutta koskevien merkintöjen ja opasteiden tarkistamisen toimipaikoillamme.

  1. Prosessit ja järjestelmät

Konsernipolitiikat ja prosessit kuvaavat, miten työskentelemme turvallisesti ja työterveyden kannalta oikein. Ne varmistavat, että tunnistamme ja otamme huomioon kaikki tärkeimmät riskit.

  1. Läpinäkyvyys ja suorituksen mittarit

Seuraamme suoritustasoamme ja sen mittareita työterveyden ja –turvallisuuden avainlukujen avulla. Näin pystymme priorisoimaan toimenpiteemme mahdollisimman suurten vaikutusten aikaansaamiseksi.

Carlsberg_Sustainability_Hands_22.02.2017_Hero_Green.png

Yhteistyön merkitys

Vaikka tunnistammekin sen, että jokaisen työntekijän tulee ottaa henkilökohtaista vastuuta ja toimia Työterveyden ja –turvallisuuden lähettiläänä, yhteistyö on myös avainasemassa turvallisuuskulttuurin luomisessa.

Turvaudumme EHS-verkostoomme jotta voimme jakaa parhaita käytäntöjä koko konserniin, ja hyödynnämme Eurooppalaisen yritysneuvoston (EWC) yhteistyötä tukeaksemme työntekijöiden turvallisuuskäyttäytymisen muutosta.

Haluatko tietää lisää?

Lue lisää tavoitteistamme: