Menu
003 Laihduttajat 1920.jpg

Kestävästi Keravalta 2/2018

Hyppy Hyvään Oloon -hyvinvointiohjelma

Sinebrychoffin Hyppy Hyväään Oloon -työhyvinvointiohjelma perustettiin vuonna 2011. Ohjelmaan valitaan vuosittain 20 sinebrychoffilaista. Keskeisenä tavoitteena on tukea osallistujien fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä ehkäistä työperäistä kuormitusta. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä Sinebrychoffin työterveyspalveluista vastaavan Lääkärikeskus Aavan kanssa.

Hyppy Hyvään Oloon -ohjelma on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu liikunnan lisäksi ravinto-ohjausta, painonhallintaa ja henkiseen hyvinvointiin liittyvää valmennusta. Ohjelmaan on osallistunut jo lähes 150 sinebrychoffilaista. Jokaisen osallistujan ohjelma räätälöidään juuri hänelle sopivaksi.

Ohjelmaan tulee vuosittain vaihteleva määrä hakemuksia, yleensä enemmän toimihenkilöiltä kuin työntekijöiltä. Valinnoissa painottuvat muutoksen tarve ja siinä tarvittava apu sekä hakijan motivaatio ja sitoutuminen lähes vuoden mittaiseen ohjelmaan.

Työterveyslääkäri Sakari Sulosaari Aavasta on ollut mukana kehittämässä ohjelmaa jo usean vuoden ajan. Hän kiittää ohjelmaa hienoksi mahdollisuudeksi henkisen ja fyysien kunnon kohentamiseksi.

 - Kaikki, jotka ovat läpikäyneet ohjelman, ovat saavuttaneet hyviä tuloksia: joillakin paino putoaa, toisille liikunnasta tulee elämäntapa, monien elämänhallinta kohenee. Ja sitten on heitä, jotka ovat saaneet ohjelmasta kimmokkeen täydelliseen elämänmuutokseen.

Yksi tällaisen muutoksen tehneistä on viime vuonna ohjelman aloittanut Sinebrychoffin IT Manageri Juha Bagge (kuvassa oikealla). Hän kertoo löytäneensä kadoksissa olleen sporttisen identiteettinsä  ohjelman avulla. Painokin on pudonnut rutkasti.

- Olen lähes viisikymppinen neljän nuoren isä. Havahduin miettimään muutoksen tarvetta, kun huomasin, että kaikenlainen jaksaminen alkoi olla kortilla. Vuosien mittaan kertynyt ylipainokin ahdisti. Mahdollisuus osallistua Hyppy Hyvään Oloon -ohjelmaan ei olisi voinut osua kohdalleni parempaan aikaan.

Juha kiittää asiantuntijoiden tarjoamaa ohjausta ja ryhmän tukea:

- Luennot ja valmennustilaisuudet liikunnasta, kunnon kohentamisesta ja oikeanlaisista ravintotottumuksista sekä ryhmän yhteiset tilaisuudet ovat antaneet minulle paljon. Muistan elävästi ensimmäisen juoksulenkkini. Pururata  oli vain 1,3 kilometriä pitkä, läähätin kuin hullu ja tuntui, että sydän irtoaa rinnasta. Nyt, lähes puoli vuotta myöhemmin, 10 kilometrin lenkki sujuu kevyesti.

Ryhmähenkeä ja ryhmän tukea kiittää myös Aavan johtava liikuntafysiologi Jussi Sievälä  (kuvassa vasemmalla), joka on neljättä vuotta mukana ohjelman tiimissä.

- Viikoittaiset luennot, ryhmätapaamiset, henkilökohtaiset tapaamiset ja palaute edistymisestä sekä tuki auttavat osallistujia hurjasti. Olen huomannut, että ryhmän yhteishenki ja vertaistuki ovat merkittävä tekijä onnistumisessa.

Vertaistuki auttoi Juha Baggea ylläpitämään harjoittelumotivaatiota. Samalla se esti harjoittelemasta liikaa.

- Ilman Jussi Sievälän ja muiden aavalaisten opastusta ja ryhmän tukea olisin ehkä yrittänyt alussa ihan liikaa, uupunut ja jopa luopunut tavoitteista. Porukan tuella fiilis pysyi koko ajan korkealla eikä treeneistä tullut paineita aiheuttavaa suorittamista.

Carlsbergin Nuorten tutkijoiden yhteisö aloittaa työnsä

Carlsberg kertoi Davosin talousfoorumissa tammikuussa 2018 perustavansa Nuorten tutkijoiden yhteisön kehittämään ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja tukemaan konsernia sen Together Towards ZERO -ohjelman toteuttamisessa. Nyt yhteisön ensimmäiset jäsenet on valittu, ja konkreettinen työ voi alkaa.

Hakemuksia Nuorten tutkijoiden yhteisöön saatiin kaikkiaan 83 eri puolilta maailmaa: useista Etelä-Amerikan, Aasian ja Euroopan maista sekä Yhdysvalloista ja Etiopiasta. Valitut viisi tutkijaa tulevat Hondurasista, Iranista, Italiasta, Kiinasta ja Romaniasta. Heidän joukossaan on muun muassa membraaniteknologian asiantuntija, leväteknologiasta väitellyt tohtori sekä lämmönsiirron data-analyytikko. Hakijoiden joukossa ei tällä kertaa ollut suomalaisia.

- Tutkijayhteisö työskentelee aluksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja veden käytön tehostamiseen liittyvien teemojen parissa. Veden osalta tarkastelun kohteena ovat panimoiden vedenpuhdistusprosessit ja prosessijätevesien hyötykäyttömahdollisuudet. Lisäksi tutkijoiden pöydällä on hanke, jossa selvitetään, miten levät muuntavat hiilidioksidiylijäämiä biomassaksi, kertoo Carlsbergin kestävän kehityksen johtaja Simon Boas Hoffmeyer

Carlsberg tavoittelee energiankäytön suhteen hiilivapaata panimotoimintaa vuoteen 2030 mennessä. Välitavoitteena kaikkien panimoiden on määrä käyttää vain uusiutuvaa sähköä viimeistään vuonna 2022. Tarkoituksena on nipistää energiankäyttö panimoilla niin alas kuin mahdollista, ja siihen tarvitaan monipuolinen keinovalikoima.

Nuorten tutkijoiden yhteisön työlistalla onkin muun muassa entistä optimoidumpien lämmönjakeluverkostojen suunnitteleminen ja lämpöpumppujen entistä tehokkaampi hyödyntäminen prosesseissa. Tutkimuskohteena on myös lämmön varastoinnin kehittäminen.

Uraauurtavia ratkaisuja yhteiseksi hyväksi

Carlsbergin toiminnan läpileikkaavana ajatuksena on yhtiön perustamisesta lähtien ollut yhteisöllisyys. Tämä periaate elää ja voi hyvin tänäänkin: tarkoituksena on nimittäin, että Nuorten tutkijoiden yhteisön kehittämistä ratkaisuista voisivat hyötyä muutkin toimijat. Carlsbergin näkemyksen mukaan kestävää kehitystä edistetään tehokkaimmin yhteistyössä muiden yhtiöiden ja sidosryhmien kanssa sekä tarjoamalla ratkaisuja muille toimialoille.

Tutkijayhteisö ei etsi pikavoittoja, sillä kunnianhimoiset tavoitteet edellyttävät uusia ratkaisuja ja tekniikkaa, jota ei sellaisenaan vielä ole olemassa. Siksi tuloksia ei voi luvata heti eikä huomiseksi.

- Ihan aluksi meidän täytyy saada tutkimustyö käyntiin ja etsiä kumppaneita, jotka voivat tukea nuoria tutkijoita heidän työssään. Toki olemme asettaneet tutkimusprojekteille alustavia aikatauluja, mutta koska kyse on tutkimustyöstä, eteen voi tulla yllättäviä haasteita ja mutkia. Edessämme on mielenkiintoinen, mutta haastava matka, sillä haemme uraauurtavia ratkaisuja erityisesti vuoden 2030 tavoitteidemme saavuttamiseksi, kertoo Simon Boas Hoffmeyer (Kuvassa alla).

 

 

Sinebrychoff liittyi vesivastuusitoumukseen ensimmäisenä panimona

Sinebrychoffin vesivastuusitoumus on kaksiosainen: sitoudumme vähentämään vedenkulutusta Keravan panimollamme ja kartoittamaan vesiriskit oluen valmistuksen arvoketjussa. Sinebrychoffin vesivastuusitoumus julkistettiin Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -sidosryhmätilaisuudessa Finlandia-talolla toukokuun lopussa.

Sinebrychoffin vesivastuusitoumus on kaksiosainen:

  1. Sitoudumme vähentämään veden kulutusta Keravan-panimollamme ja olemme asettaneet konkreettiset tavoitteet vuosille 2022 ja 2030. Vuoden 2022 tavoite on 2,05 l/tuotettu juomalitra ja vuoden 2030 tavoite 1,7 l/tuotettu juomalitra. Vertailuvuosi on 2015, jolloin kulutus oli 2,5 l/l. Vuonna 2017 pääsimme tasolle 2,3 l/l.
  2. Kartoitamme vesiriskit oluen valmistuksen arvoketjussa. Kartoitus kattaa oluen raaka-ainetuotannon eli ohran ja humalan viljelyn ja mallastuksen sekä pakkaukset. Kartoituksen perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelma vesiriskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi.

Vesiriskartoituksen osalta sitoumus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Veden kulutuksen vähentämiselle olemme asettaneet osana Carlsberg-konsernin vuonna 2017 lanseeraamaa kestävän kehityksen Together Towards Zero -ohjelmaa välitavoitteen vuodelle 2022, ja lopullinen tavoite on tarkoitus saavuttaa viimeistään vuonna 2030.

- Etenkin vuoden 2030 tavoitteemme 1,7 litraa vettä per tuotettu juomalitra on todella kunnianhimoinen. Mutta kunnianhimoiset tavoitteet ovat myös innostavia ja haastavat meidät yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittämään uusia kestävän kehityksen tavoitteita tukevia ratkaisuja, pohtii Sinebrychoffin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja-Liisa Weckström.

Myös vesiriskien selvittäminen edellyttää aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien, kuten mallastuottajan ja viljelijöiden kanssa.

Vesivastuusitoumus on Aalto-yliopiston, Luken, maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, VTT:n ja WWF Suomen haaste yrityksille osana Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Vesivastuusitoumus haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan, huolehtimaan toimipaikkojensa ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä ja kehittämään kestävää veden hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Veden kulutuksen vähentäminen Sinebrychoffin agendalla jo pitkään

Puhdas vesi on oluen, siiderin ja virvoitusjuominen valmistuksen tärkein raaka-aine, minkä vuoksi Sinebrychoff on jo pitkään pyrkinyt vähentämään veden kulutusta sekä ohran viljelyn aiheuttamaa vesistökuormitusta yhteistyössä mallastuottajansa Viking Maltin ja sen sopimusviljelijöiden kanssa. Lisäksi Sinebrychoff on tukenut Baltic Sea Action Groupin toimintaa vuodesta 2015 lähtien. Sinebrychoffin BSAG-sitoumus, joka on voimassa viisivuotisjakson 2015-2019, koskee vedenkäytön tehokkuuden kehittämistä, oluen valmistuksessa syntyvän hiilidioksidin talteenottoa sekä Itämeri-näkökulman ottamista mukaan tila-auditointeihin.

Sinebrychoffin vesivastuusitoutumus Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus -sivustolla.

Tiedotimme asiasta myös verkkosivuillamme.

Lisää Sinebrychoffin kestävän kehityksen ohjelmasta ja vastuullisuustyöstä:

https://sinebrychoff.fi/vastuu/tavoitteemme/

https://sinebrychoff.fi/vastuu/tavoitteemme/#vastuu

 

Kiitos, että avasit uutiskirjeemme! Jos et vielä ole tilannut sitä sähköpostiisi, voit tehdä niin klikkaamalla allaolevaa sähköpostilinkkiä ja pyytää, että sinut lisätään postituslistallemme. Hyvää kesää ja terveisin, Marja-Liisa Weckström, Sinebrychoffin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja.