Menu
003 SFF hepat 6-2017.jpg

Kestävästi Keravalta 1/2018

Kestävästi Keravalta – yksi kanava lisää vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa

Kestävästi Keravalta on Sinebrychoffin ensimmäinen kestävän kehityksen uutiskirje. Se korvaa Ajankohtainen kolmonen -portaalin ja -uutiskirjeen eli sisällön, jota olemme julkaisseet alkoholin ja alkoholipolitiikan ympäriltä viimeisen kahden vuoden ajan. Pyrkimyksemme on ollut nostaa suomalaisen alkoholikeskustelun tasoa julkaisemalla rakentavaa mielipiteiden vaihtoa ja raikasta haastamista. Näin olemme osaltamme halunneet olla tukemassa positiivista, rikastavaa ja vastuullista tapaa suhtautua alkoholijuomiin, ennen kaikkea tietenkin olueen. 

Koko Carlsberg-konserni, johon Sinebrychoff kuuluu, on sitoutunut tiukkaan ja kunnianhimoiseen kestävän kehityksen ohjelmaan nimeltä Together Towards Zero. Viestimme ja julkaisemme materiaalia asian tiimoilta Sinebrychoff.fi-sivuillamme sekä Kestävästi Keravalta -uutiskirjeissä. Uutiskirje on meidän tapamme olla sidosryhmillemme läpinäkyvä. Kerromme kestävän kehityksen tavoitteistamme ja saavutuksistamme ja toivomme, että haastatte meitä tekemään tästä päivästä ja huomisesta entistä paremman.

Keväisin terveisin Keravalta,  

Marja-Liisa Weckström

Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja, Sinebrychoff

Twitter: @Mlweckstom

 

Yhdessä kohti NOLLAA: kestävyys strategian ytimessä

Carlsberg julkaisi uuden kestävän kehityksen ohjelman Together towards ZERO eli Yhdessä kohti NOLLAA kesäkuussa 2017. Ohjelmassa määritellään tavoitteet neljälle Carlsbergin liiketoiminnan kannalta olennaisimmalle yritysvastuun osa-alueelle: NOLLA hiilijalanjälkeä, NOLLA vesihukkaa, NOLLA vastuutonta juomista sekä NOLLA työtapaturmaa. Näille kaikille on asetettu mitattavat, koko konsernia koskevat sekä maayhtiökohtaiset tavoitteet vuosille 2022 ja 2030.

Tiekartan laatiminen tavoitteiden saavuttamiseksi alkoi meillä Sinebrychoffilla heti kesäkuussa. Vuoden 2017 kestävän kehityksen raportissamme kerromme keskeisistä tuloksistamme. Toisin kuin aiemmissa vastuullisuusraporteissamme – joita olemme julkaisseet vuodesta 2009 alkaen – keskitymme nyt Yhdessä kohti NOLLAA -ohjelman painopisteisiin. Muusta vastuullisuustyöstämme löydät lisätietoja verkkosivuiltamme ja uudesta, muutaman kerran vuodessa ilmestyvästä Kestävästi Keravalta -uutiskirjeestämme.

Kestävän kehityksen raportistamme löydät lisätietoja sekä koko konsernin että Sinebrychoffin tavoitteista ja tuloksista kohti nollaa.

Hiilidioksidipäästöt vähenivät – vuoden 2022 välitavoite saavutettavissa

Vuonna 2017 lämmönkulutuksemme aleni noin 40 GWh:sta noin 32 GWh:iin. Sähkönkulutuksemme pysyi suunnilleen ennallaan, noin 30 GWh:ssa. Suhteelliset hiilidioksidipäästömme alenivat ja olivat 1,69 kg CO2/hl. Vuoden 2022 tavoitteemme on 1,59 kg CO2/hl.

Olemme mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa ja tavoitteenamme on vähentää kulutustamme 8 648 MWh vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2017 saavutimme runsaan 5 000 MWH:n säästöt: määrällä lämmittäisi jopa 400 omakotitaloa vuoden ajan.

Carlsberg-konsernin tavoitteena on saada kaikista panimoista hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Sinebrychoffille tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa joko biovoimalan rakentamista panimomme yhteyteen tai fossiilisen energian korvaamista uusiutuvan energian sertifikaateilla.

Yhteistyötä päästöjen vähentämiseksi

Pääosa Sinebrychoffin juomien valmistuksen ja jakelun aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä muodostuu muualla kuin omassa panimossamme: valmistuksen osuus on ainoastaan 7 %.

Lue vuoden 2017 kestävään kehityksen raportistamme

  • mallastoimittajamme Viking Maltin toimenpiteistä vähäpäästöisemmän ohran viljelyn edistämiseksi
  • yhteistyöstämme Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa Itämeri-ystävällisen Jouluoluen valmistamiseksi
  • yhteistyöstämme Coca-Cola-yhtiön kanssa pulloissa käytettävien muovimäärien vähentämiseksi

Pitkäjännitteistä yhteistyötä nuorten hyväksi

Sinebrychoff on ollut Aseman Lapset ry:n yhteistyökumppani jo vuodesta 2005. Olemme tukeneet järjestön Walkers-toimintaa tänä aikana yhteensä 720 000 eurolla; vuonna 2017 tukemme oli 45 000 euroa. Tuemme Walkersia myös juomalahjoituksin eli lahjoitamme Walkers-kahviloihin joka vuosi valmistamiamme vesiä ja virvoitusjuomia.

Vuonna 1990 perustetun Aseman Lapset ry:n johtoajatuksena on lisätä aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa. Käytännössä se toteutuu luontevasti muun muassa järjestön Walkers-kahviloissa ja eri puolilla Suomea kiertävissä Walkers-autoissa.

Järjestön lippulaiva, Helsingin Kampissa sijaitseva Walkers-talo kahviloineen, avattiin vuonna 2009. Vuonna 2017 se oli suositumpi kuin koskaan: vuoden aikana kirjattiin yli 47 000 käyntiä. Loppuvuodesta iltakohtainen kävijämääri oli 150-200 nuorta.

Sinebrychoffin yhteistyö Aseman Lapset ry:n kanssa edesauttoi Walkers-toiminnan laajentumista. Järjestön vuonna 2015 käynnistämä Walkers On Wheels -toiminta eli renkaiden päällä kulkeva nuorisotyö on osoittautunut tarpeelliseksi ja suosituksi toimintamuodoksi. Vuonna 2017 Walkers-autoilla  kohdattiin yli 8 700 nuorta. Yhteensä kaikissa Suomen Walkerseissa  oli yli 99 000 kävijää, joten vuoden tavoite 60 000 ylittyi huimasti.

Walkers-autot laajensivat toimintaansa kahdeksalle paikkakunnalle: Hämeenkyrö, Kangasala, Kuopio, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Tampere ja Vesilahti. Oulussa toimittiin toista kesää.

Lisätietoja Aseman Lapsista ja Walkers-toiminnasta:

http://www.asemanlapset.fi/

http://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/walkers-auto

 

Esimerkillistä työtä turvallisuuden edistämisessä

Työturvallisuustuloksemme paranivat edellisvuodesta: poissaoloihin johtaneet tapaturmat

vähenivät kymmenestä seitsemään ja työturvallisuushavainnot lisääntyivät 554:stä 814:ään. Merkittävin uusi turvallishankkeemme vuonna 2017 oli vakavien loukkaantumisten estämiseksi kehitetyn Lockout/Tagout eli LOTO-toimintamallin käyttöönotto.

LOTO-mallin mukaisesti estämme laitteen tai prosessin vahinkokäynnistymisen sillä aikaa, kun toimimme vaara-alueella. Sinebrychoff johtaa hanketta, jossa Lockout/Tagout-toimintamallista luodaan yhteinen standardi koko Carlsberg-konserniin.

Pitkäjänteinen työmme työturvallisuuden edistämiseksi noteerattiin myös konsernitasolla, kun

Carlsberg palkitsi Sinebrychoffin Euroopan parhaana parantajana työturvallisuudessa. Palkinnon perusteluissa todettiin, että Sinebrychoff on matkalla kohti entistä turvallisempaa työympäristöä ja toimii hyvänä esimerkkinä muille Carlsberg-yhtiöille.

Lue lisää työstämme turvallisemman työkulttuurin rakentamiseksi.

 

Karhu ja Cokis kuplivat yhdessä

Tiesitkö, että oluenvalmistuksessa muodostuva hiilidioksidi kierrätetään Sinebrychoffin panimolla virvoitusjuomien kupliksi? Ison panimon tarjoamana synergiaetuna Karhun ja Coca-Colan valmistusprosessi tukevat toinen toisiaan.

Sinebrychoffin panimolla syntyy hiilidioksidia sokerista oluen käymisen yhteydessä. Kiertotalousajattelun mukaisesti hiilidioksidi kannattaa hyödyntää tuotannossa sen sijaan, että se puhallettaisiin ilmaan. Emoyhtiömme Carlsbergin Tanskassa sijaitsevalla Frederician panimolla talteenoton mahdollistava Eco2Brew-laitteisto on toiminut vuodesta 2012 lähtien; Sinebrychoffilla se otettiin käyttöön vuoden 2014 syksyllä. Laitteiston avulla otimme vuonna 2017 talteen 3 200 tonnia hiilidioksidia ja omavaraisuutemme oli 43 %. Vuoden 2018 tavoitteemme on 50 %.

sinebrychoff.fi
kohtuullisesti.fi