Menu

Tehdään turvallisesti - tavoitteena 0 onnettomuutta

Työtehtävien oikeaoppinen suorittaminen on työturvallisuuden perusta. Uusille työntekijöille on laadittu perehdyttämis- ja opastusohjelma Perehtymispolku. Se on tarkoitettu kaikille työntekijöille työsopimuksen sisällöstä tai pituudesta riippumatta. Uusille työntekijöille järjestetään yhden työpäivän kestävä Tervetuloa taloon -tilaisuus, jossa esitellään Sinebrychoff ja talon tapa toimia sekä käydään läpi yhteiset pelisäännöt.

Työnopastajien täytyy hallita työturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Lisäksi heille suositellaan työturvallisuuskortin suorittamista. Käytännön työtehtävät käydään läpi kunkin osaston työnopastusohjeiden mukaisesti. Perehdytyksestä ja opastuksen onnistumisesta vastaa linjaorganisaatio osastokohtaisesti. Työntekijöille jaetaan perehdytyksen yhteydessä VIP-passi.

Työolosuhteiden tai -menetelmien muuttuessa vanhoille työntekijöille järjestetään työturvallisuuden täydennyskoulutusta.

Sinebrychoff edellyttää alihankkijoiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista työturvallisuuden noudattamiseen. Kaikille ulkopuolisille työntekijöille jaetaan opas Turvallisuusohjeita yhteiselle työpaikalle, minkä lisäksi heidän pitää perehtyä voimassaolevaan työsuojelu-, pelastus- ja ympäristölainsäädäntöön.

Läheltä piti -tapauksista tulee jokaisen sinebrychoffilaisen raportoida. Ilmoitusten avulla voidaan estää vahinkojen sattuminen. Läheltä piti -tilanteita ovat esimerkiksi esineiden putoamiset, putoamiset, liukastumiset, kaatumiset, törmäykset, puristumiset ja muut tilanteet, joissa mukana olleet henkilöt ovat selvinneet loukkaantumatta.
 

Työsuojelu

Työsuojeluvalvontalain ja -asetuksen mukaisen työsuojelutoimikunnan muodostavat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö ja hänen varamiehensä sekä työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu ja tämän varamiehet (kaksi henkilöä) sekä toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ja tämän varamiehet (kaksi henkilöä). Toimikunnassa ovat mukana osastojen työsuojeluasiamiehet ja työterveyspalvelun edustaja asiatuntijajäsenenä.

Työsuojelun vuosittaiset kurssit ja koulutukset suunnitellaan työsuojeluorganisaation avustuksella toiminnoittain.