Menu

Anna Sinebrychoff oli edelläkävijä suomalaisessa työterveysajattelussa; hänen johdollaan Sinebrychoffille syntyi yksi Suomen ensimmäisiä työterveyssairaaloita, jonne olivat tervetulleita myös muut Punavuoren asukkaat potilaiksi.

Ennaltaehkäisyä ja ohjausta

Työterveyspalvelu

Sinebrychoffilla on omalla työterveysasemalla työskentelee kaksi lääkäriä ja työterveyshoitajaa. Työterveyspalvelun toiminta painottuu ennaltaehkäisyyn. Vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma sisältää työterveyspalvelun yleiset tavoitteet sekä työpaikan oloihin perustuvat tarpeet ja niistä johdetut toimenpiteet.

Työterveyspalvelu huolehtii työhöntulo- ja määräaikaistarkastuksista. Työterveyspalvelun Hyppy hyvään oloon -ohjelman avulla pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja parantamaan vajaatyökykyisten työntekijöiden työssä selviytymistä.

Erilaiset tukirankaoireet ovat yleisin sinebrychoffilaisten sairastamisen syy. Erityisesti Logistiikan ja Täytön työntekijät kärsivät polvi-, olkapää- ja selkävaivoista. Ikääntyminen lisää pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Työkyvyttömyys voi pitkittyessään johtaa ennenaikaiselle eläkkeelle.

Poissaolot heijastuvat koko työyhteisöön, sillä sairastuneiden tehtävät siirtyvät työtovereille. Työmäärän kasvaessa kasvavat myös sairastumisriskit. Yhtiön yhteiskuntavastuutavoitteisiin kuuluvat tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy ja henkisen työhyvinvoinnin edistäminen.
 
Sinebrychoff otti vuoden 2009 alusta sairauskuluvakuutuksen koko henkilöstölleen. Vakuutuksen avulla työterveyspalvelumme voi hyödyntää erikoislääkäripalveluja aiempaa laajemmin ja ohjata henkilöitä tutkimuksiin sekä operaatioihin myös yksityiselle sektorille. Sairauskuluvakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-aikana, myös lomapäivinä.


Ennaltaehkäisevä toiminta ylläpitää työkykyä 

Mittavat hyvinvointihankkeet kuten Hyppy hyvään oloon -ohjelma ja työelämässä oleville tarkoitettu varhaiskuntoutus Aslak tuovat tulosta pitkällä aikavälillä.

Työhyvinvoinnin vahvistamisessa avainasemassa ovat ennaltaehkäisy sekä yhteistyö esimiesten ja Työterveyspalvelun kanssa. Alaisen tai työtoverin oireiluun pyritään reagoimaan ennen kuin ongelmista kasvaa ylitsepääsemättömiltä tuntuvia vaikeuksia. Monesti yhteinen keskustelu esimiehen, alaisen ja Työterveyspalvelun edustajan tai ulkopuolisen asiantuntijan kanssa avaa lukkoja ja auttaa löytämään rakentavia ratkaisuja.

Sinebrychoffin Pidä huolta -ohjeistus kannustaa jokaista osallistumaan turvallisen ja avoimen työyhteisön rakentamiseen. Pidä huolta voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muistaa kertoa työtoverilleen arvostavansa häntä. Tai sitä, että ei vaikene näkemistään ongelmista tai oireilusta, vaan kysyy, miten kollega voi. Omasta ja työkaverin terveydestä ja hyvinvoinnista välittäminen edistää koko työyhteisön hyvinvointia.

Ergonomiatoiminta Sinebrychoffilla merkitsee fyysisen kuormituksen vähentämistä työtä kehittämällä sekä ohjaamalla työntekijöitä esimerkiksi parempaan nostotekniikkaan ja lihashuoltoon. Työfysioterapeutti käy säännöllisesti osastoilla ja työpisteissä opastamassa työntekijöitä tunnistamaan oman työnsä kuormitustekijöitä sekä kehittämään työympäristöään ja työskentelytapojaan. Työfysioterapeutin arvioinnin kohteina ovat muun muassa työtilat, kalusteet, työvälineet, työasennot ja työn tauotus.

ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus tähtää työ- ja toimintakyvyn vahvistumiseen, terveellisiin liikuntatottumuksiin ja elämäntapoihin sekä henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistumiseen. Sinebrychoffilla on ollut Kelan järjestämiä ASLAK-ryhmiä vuodesta 1998 alkaen. Työterveyspalvelu huolehtii kuntoutujien jatkoseurannasta ja kannustuksesta.