Menu

Sinebrychoffin panimomestarit 2019: Heikki Vuokka, Harry Berg, Bo Ranta, Tapio Kangas-Heiska, Rauno Sillanpää ja Paula Hantula

Monimuotoisuus Sinebrychoffilla

Sinebrychoff on yksi Keravan suurimpia työnantajia: henkilöstöä on noin 700, joista suurin osa on kotoisin Keravalta ja sen lähikunnista.

Tasa-arvosuunnitelmalla edistetään naisten, miesten, nuorten ja varttuneiden, vajaatyökykyisten sekä eri kansallisuuksia edustavien henkilöiden tasavertaista kehittymistä ammatissaan sekä rohkaistaan kouluttautumista entistä vaativampiin tehtäviin. Kaikkiin työntekijöihinsuhtaudutaan tasapuolisesti asemasta, iästä, sukupuolesta, perhesuhteista, kansalaisuudesta, rodusta, vakaumuksesta tai muusta seikasta riippumatta.

Naiset ja miehet saavat Sinebrychoffilla samaa palkkaa samanlaisesta työstä. Työntekijöiden palkkoihin vaikuttavat tehtävään sisältyvät vastuulisät ja kokemus. Ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy tehtävän ja työn vaativuuden ohella osaamisen, kokemuksen ja tulosten perusteella. Tehtäviin valitaan niihin parhaiten soveltuvat henkilöt sukupuolesta riippumatta. Keskimääräinen "palvelusaika" on 13 vuotta.

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla pyrimme vahvistamaan nykyisten työntekijöidemme sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Sinebrychoff haluaa olla elintarvikealan halutuin työpaikka myös tulevaisuudessa. Jotta yhtiö tulisi tutuksi potentiaalisille työntekijöille, tarjoamme vuosittain kesätöitä noin 100:lle yli 18-vuotta täyttäneelle henkilölle.