Menu

Tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö

Monipuoliset koulutusohjelmat ja kehittämismenetelmät vahvistavat sinebrychoffilaisten ammattitaitoa ja auttavat heitä jaksamaan vaativissa työtehtävissä. Yhtiössä tuetaan henkilöstön urakehitystä. Ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö kehittää myös yhtiön liiketoimintaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Moniosaaminen on yhä tärkeämpää kaikissa tehtävissä. Sinebrychoffilaisia kannustetaan laajentamaan osaamistaan ja työkokemustaan ja hyödyntämään talon sisäisiä urapolkuja.  Sinebrychoffilaiset voivat mm. osallistua oman työnsä ohella opintoja johtamisen erikoisammattitutkinto -ohjelmaan eli JETiin. JET-näyttötutkinto toimii oman osaamisen ja vastuualueen kehittämisen menetelmänä. Koulutus kestää noin kaksi vuotta.

Henkilöstö on päivittänyt tietojaan ja osaamistaan esimerkiksi esiintymis-, työsuhde- ja IT-taidoissa.

Työilmapiiritutkimus MyVoice kannustaa

Sinebrychoffilla mitataan henkilöstöstrategian onnistumista vuosittain. Sinebrychoffin avaintavoitteita on henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen. Yhtiössä kannustetaan keskustelevaan ja vuorovaikutteiseen toimintakulttuuriin. Tiedonkulun ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi jokaisella sinebrychoffilaisella on mahdollisuus osallistua oman toimintonsa keskustelutilaisuuteen joka kuukausi. Esimiehet ovat alaistensa käytettävissä myös tiedonlähteinä.

Innovatiivinen aloitetoimintamalli käytössä

Sinebrychoffilaiset osallistuvat yhtiön kehittämiseen parannusehdotuksilla ja aloitteilla. Aloitteiden tekemiseen kannustetaan kilpailuin ja idean tuottavuuteen perustuvin rahapalkinnoin. Aloitteita tulee satoja, yli 500 vuodessa.