Menu
Crisp_x_JVG_1920x1080.jpg

Crisp x JVG - Vuodet Ollu Tuulisii -elokuva-arvonnan säännöt

Järjestäjä
Oy Sinebrychoff Ab (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus
Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki osallistumishetkellä 18-vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

Arvontaan osallistumisaika
Osallistumisaika on 03.08.–15.08.2021.

Osallistuminen
Arvontaan osallistuminen tapahtuu Crisp Alkoholiton julkisella Facebook-tilillä osoitteessa https://www.facebook.com/crispalkoholiton,

Instragram-tilillä osoitteessa https://www.instagram.com/crispalkoholiton/

tai JVG julkisella Instagram-tilillä osoitteessa https://www.instagram.com/jvgfi/.

Kampanja ei ole Facebookin eikä Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistumista varten osallistujan täytyy kirjoittaa kommentti Facebook- tai Instagram-tilillä arvontajulkaisun kommenttikenttään. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Mikäli sama osallistuja jättää useamman kommentin arvontaan, otetaan arvonnassa huomioon vain yksi kommentti. Järjestäjä varaa oikeuden hylätä järjestäjän näkemyksen mukaan vilpilliseen tai epärehelliseen toimintaan osallistunut osallistuja. Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja ei ota vastuuta tietokoneellesi tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista esteistä, jotka estävät arvontaan osallistumisen.

Palkinnot
Kommentin jättäneiden kesken arvotaan yhteensä 100 palkintoa. Palkinto sisältää liput 2-hengelle JVG: Vuodet Ollu Tuulisii -elokuvan ennakkonäytökseen Helsingissä Tennispalatsissa 25.8.2021. Palkinnon saaja voi ottaa haluamansa 18-vuotta täyttäneen henkilön mukaan näytökseen. Palkinnon arvo on 30€. Covid-pandemia saattaa vaikuttaa elokuvan ennakkonäytöksen aikatauluun, eikä järjestäjä vastaa muutosten aiheuttamista vahingoista tai palkinnon käyttämättä jäämisestä. Mikäli ennakkonäytöstä ei, esimerkiksi viranomaisrajoituksista tai -suosituksista johtuen, voida järjestää, on järjestäjällä oikeus olla jakamatta palkintoa.

 

Voitosta ilmoittaminen
Arvonta päättyy 15.08.2021. Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti Facebookin tai Instagramin yksityisviestillä 18.08.2021 mennessä. Arvonnan järjestäjä on yhteydessä voittajaan hänen Facebook tai Instagram profiilinsa kautta yksityisviestillä. Jos palkinnon voittaja ei vastaa yksityisviestiin 24 tunnin kuluessa viestin lähettämisestä, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli Facebookin tai Instagramin viestinvälityksessä ilmenee ongelmia, eikä osallistujaa ole sen vuoksi tavoitettu. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias, hänen osallistumisensa hylätään ja arvotaan uusi voittaja.

Voiton lunastaminen
Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen, lunastamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon saaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun aineelliseen tai aineettomaan hyödykkeeseen, eikä palkinnon saajalla ole oikeutta myydä tai muuten luovuttaa palkintoa edelleen.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen yhteisarvoa. Osallistujat vapauttavat järjestäjän ja kaikki arvonnan yhteistyökumppanit tai muut arvontaan liittyvät osapuolet kaikesta vastuusta jotka millään tavalla johtuvat, tai joiden väitetään aiheutuvan arvonnasta tai palkinnon lunastamisesta. Osallistuja vapauttaa myös Facebookin ja Instagramin kaikesta arvontaan tai siihen osallistumiseen liittyvästä vastuusta.

Voittajien nimien julkaiseminen
Arvonnan osanottajat myöntävät kampanjan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajien nimet ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta.

Sääntöjen noudattaminen
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia: osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä, järjestäjän päätöksiä sekä Facebookin ja/tai Instagramin käyttöehtoja. Järjestäjä varaa oikeuden sääntömuutoksiin.