Menu

Uusi WWF:n työkalu auttaa Carlsberg-konsernia ymmärtämään vesiriskejä

Korkean vesiriskin alueiden osuus maailman bruttokansantuotteesta saattaa nousta nykyisestä 10 %:sta 46 %:iin vuoteen 2050 mennessä. WWF:n Vesiriskifiltterin uudet skenaariot on sovitettu TCFD:n suosituksiin.

Ilmastonmuutoksen pahentaessa maailman jo nyt vakavia vesikriisejä, WWF:n vesiriskifiltteristä saatavissa uusissa tulevaisuuden skenaarioissa arvioidaan vuoteen 2050 mennessä lähes puolen globaalista bruttokansantuotteesta tulevan suuren vesiriskin alueilta.   

6.10.2020 avatut WWF Water Risk Filter –nimisen vesiriskin arviointiin, arvottamiseen ja hoitamiseen kehitetyn johtavan nettipohjaisen työkalun skenaariot (Optimistinen, Nykyinen trendi sekä Pessimistinen) vuodelle 2030 ja 2050 auttavat yrityksiä ymmärtämään tulevaisuuden vesiriskejä paremmin ja tekemään vaikuttavampia toimia ilmasto- ja vesiresilienssin lisäämiseksi.

“Yritykset ovat viimeinkin havahtumassa kasvaviin vesiriskeihin ja siihen, että jotain on tehtävä pikaisesti riskien pienentämiseksi ja yhteisiin vesihaasteisiin vastaamiseksi,” kertoi Ariane Laporte-Bisquit, WWF:n Water Risk Filter Lead. “Uusien skenaarioiden avulla yritykset ja sijoittavat voivat paremmin arvioida, muodostaa ja suunnitella ilmasto- ja vesiresilienssiä vesiriskifiltteri-työkalulla.”

Ilmaston ja sosioekonomisiin muutoksiin perustuvat skenaariot on sovitettu TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) suosituksiin. Ilmastonmuutoksessa piilevän suuren epävarmuuden vuoksi TCFD suosittelee yrityksiä ja rahoituslaitoksia käyttämään skenaarioanalyysejä arvioidessaan ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnan resilienssin määrittämisessä. Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset tullaan ensisijaisesti tuntemaan veden kautta, vesi tulee ehdottomasti sisällyttää skenaarioanalyyseihin hyvin kattavasti.

Jo tuhansien käyttäjien luottamuksen voittanut Water Risk Filter -työkalu mahdollistaa yritysten ja sijoittajien tekemät tulevaisuuden skenaarioanalyysit, jotta he voivat arvioida tulevaisuuden ilmasto- ja vesiriskialttiuttaan sekä saada tietoa resilienssisuunnittelua ja
-strategiaa varten, ja jotkin suuret ylikansalliset yhtiöt ovatkin jo testaamassa uusia skenaarioita.

“TCFD:n suositusten sekä mahdollisten tulevaisuuden vesiriskien arvioinnin ja niihin valmistautumisen tunnistamisessa ilmaston muuttuessa Carlsberg oli ensimmäinen yritys, joka kokeili uusia WWF:n vesiriskifiltterityökalun skenaarioita ymmärtääkseen, miten vesiriskit panimoidemme alueella saattavat eri skenaarioiden mukaan kehittyä vuosina 2030 ja 2050,” sanoi Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen johtaja Simon Boas Hoffmeyer. Carlsberg-konserni on arvioinut vesistöalueiden ja toimintansa vesiriskejä panimoillaan WWF:n vesiriskityökalulla vuodesta 2017.

“Olemme sitoutuneet vähentämään vesihukkaa panimotoiminnassamme ​maailmanluokan tehokkuudella sekä turvaamaan yhteiset vesivarat korkean riskin alueilla. Vesi on tuotteidemme olennainen ainesosa ja sitä käytetään prosesseissamme myös puhdistamiseen. Muuttuvassa ilmastossa vesiriskejä tulee yhä enemmän, mikä heikentää veden laatua ja saatavuutta. Siksi olemme työskennelleet WWF:n kanssa ymmärtääksemme tämän riskin paremmin ja voidaksemme panna alulle ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka parantavat resilienssiämme,” sanoi Simon Boas Hoffmeyer.

WWF:stä

WWF on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista yksityisistä luonnonsuojelujärjestöistä, jolla on yli 5 miljoonaa tukijaa ja aktiivinen globaali verkosto yli 100 maassa. WWF:n missio on pysäyttää maapallon luonnonympäristön pilaantuminen ja rakentaa sellaista tulevaisuutta, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa; säilyttää maailman biologinen monimuotoisuus, varmistaa että uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on kestävää sekä puhua saastumisen ja tuhlailevan kulutuksen vähentämisen puolesta. www.panda.org