Menu

Kotimainen panimoala edelläkävijä pakkausmerkinnöissä – ala korostaa tiedon tärkeyttä kuluttajalle

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset ovat jo vuosien ajan merkinneet vapaaehtoisesti ainesosaluettelon ja energiasisällön elintarvikelain mukaisesti kaikkiin kotimaassa valmistettujen oluiden, siiderien ja long drink -juomien pakkauksiin. Laissa merkintöjä ei edellytetä, mutta ne ovat kuluttajille tärkeitä. 15.3. vietetään Kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää.

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät antavat kuluttajalle tärkeää tietoa, jonka pohjalta voi tehdä tietoisia valintoja. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton viime vuonna Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä 86 prosenttia suomalaisista piti valmistusaineiden merkitsemistä alkoholijuomiin erittäin tai melko hyödyllisenä. Energiasisällön ilmoittamista piti tarpeellisena 77 prosenttia vastaajista.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on osana yhteiskuntavastuutaan suosittanut jäsenyrityksilleen jo vuodesta 2005 lähtien merkitsemään kaikkien mietojen alkoholijuomien etiketteihin ainesosaluettelon sekä vuodesta 2008 lähtien elintarvikelain mukaiset ravintoarvomerkinnät. Lain mukaan alkoholijuomissa ravintoarvomerkintä voi rajoittua energian merkintään.

Liitto teetti viime syksynä ulkopuolisen arvioinnin pakkausmerkintöjen noudattamisesta. Makery Oy:n tekemän auditoinnin mukaan liiton jäsenyritykset ilmoittavat mietojen alkoholijuomien ainesosaluettelot ja energiasisällöt hyvin yksittäis- ja monipakkauksissaan. Kehitettävää on muiden ravintoarvotietojen kuin energiasisällön kertomisessa nettisivuilla.

Ainesosaluettelo ja energiasisältö kaikkiin alkoholijuomiin Euroopassa

Euroopassa ainesosaluetteloita ja energiasisältöjä aletaan vähitellen merkitä alkoholijuomiin. Euroopan komissio on pyytänyt alkoholijuoma-alalta vapaaehtoisia toimenpiteitä merkintöjen tekemisestä kaikkiin alkoholijuomiin. Euroopan alkoholiala jätti tällä viikolla yhteisen sitoumuksen ainesosaluettelon ja ravintoarvomerkintöjen ilmoittamisesta EU:n terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaavalle komissaarille Vytenis Andriukaitikselle.

”Panimoliitto tukee nyt tehtyä alkoholialan yhteistä sopimusta valmistusaineiden ja energiasisällön merkitsemiseksi tuotteisiin. On tärkeää, että yhteisymmärrys löytyi ja myös viinien ja väkevien alkoholijuomien valmistajat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Elina Ussa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitosta.

Yhteisen sitoumuksen lisäksi jokainen alkoholialan sektori toimitti komissaarille oman suunnitelman sitoumuksen toimeenpanosta. Euroopan panimoliiton, The Brewers of Europen, tiedotteen mukaan komissaari ottaa kantaa asiaan myöhemmin, tutustuttuaan ensin alan sitoumuksiin. The Brewers of Europen, jäsenet ovat sitoutuneet merkintöihin jo vuodesta 2015.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämä tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa helmikuussa 2017. Tutkimukseen vastasi 1403 suomalaista, jotka ovat iältään 18−70-vuotiaita.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Elina Ussa, p. 045 269 7711
Viestintäpäällikkö Outi Heikkinen, p. 050 370 8677

www.panimoliitto.fi, www.kohtuullisesti.fi, www.maljasuomelle.fi
Twitter: @panimoliitto, Facebook: /panimoliitto, Instagram: @panimoliitto

http://www.panimoliitto.fi/kotimainen-panimoala-edellakavija-pakkausmerkinnoissa-ala-korostaa-tiedon-tarkeytta-kuluttajalle/

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Sen jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy, Saimaan Juomatehdas ja Oy Sinebrychoff Ab. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on Elintarviketeollisuusliitto ry:n toimialayhdistys.