Menu

Kestävän kehityksen tavoitteet hyvää vauhtia toteutumassa; kivihiilen käyttö lopetettu yhdeksässä panimossa

Carlsberg-konsernin vuoden 2017 Kestävän kehityksen raportissa kerrotaan konsernin uuden kestävän kehityksen ohjelman Together Towards ZERO hyvästä etenemisestä. Merkittävimpiä saavutuksia tähän mennessä ovat 16 % pienemmät hiilidioksidipäästöt ja 6 % pienempi veden kulutus vuoden 2015 tasoon verrattuna, sekä kivihiilen käytön lopettaminen energialähteenä yhdeksässä kiinalaisessa panimossa.

Kesäkuussa 2017 lanseerattu Together Towards ZERO (Yhdessä kohti NOLLAA) –ohjelmalla pyritään vaikuttaviin toimenpiteisiin monitahoisissa kestävän kehityksen haasteissa kuten ilmastonmuutos, vesivarojen saatavuus sekä terveydenhuollon ongelmat. Ohjelmassa on neljä päätavoitetta – NOLLA hiilijalanjälki, NOLLA vesihukka, NOLLA vastuutonta juomista ja NOLLA työtapaturmaa –kulttuuri – ja näillä kullakin on yksilölliset tavoitteet vuosille 2022 ja 2030.

Yhdessä kohti NOLLAA kehitettiin yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa tieteelliseltä pohjalta. Se noudattaa YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin Sopimuksen tiukennettua tavoitetta, jossa ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan 1,5 celsiusasteeseen. Carlsbergin tämänvuotisessa raportissa on tarkat tiedot konsernin saavutuksista vuoden 2017 aikana ja vuoteen 2015 verrattuna.

Nopeuttaakseen kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta ja tavoitteidensa saavuttamista Carlsberg-konserni julkisti äskettäin perustaneensa Carlsberg Young Scientists Communityn eli nuorten tutkijoiden yhteisön, jonka tehtävänä on auttaa keksimään innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja vesipulaan. Yhteisö työskentelee yhdessä tiedemiesten, yliopistojen ja Carlsbergin Tutkimuslaboratorion kanssa.

Cees 't Hart, Carlsberg-konsernin pääjohtaja:

“2017 oli merkittävä vuosi Carlsberg-konsernille, sillä lanseerasimme uuden kestävän kehityksen ohjelmamme ja tähän saakka kunnianhimoisimmat tavoitteemme. Olen hyvin ylpeä niistä toimenpiteistä, joihin olemme ryhtymässä tarttuaksemme ilmastonmuutoksen ja vesipulan tuomiin haasteisiin. Samalla parannamme tehokkuuttamme ja luomme mukautuvuutta toimitusketjuumme.

“Toteutamme perustajamme visiota tulla jatkuvasti paremmaksi ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, ja olen vakuuttunut, että viimeisin hankkeemme, Carlsbergin nuorten tutkijoiden yhteisö, saa tulevina vuosina aikaan todellisia tuloksia meille ja yhteiskunnalle.”

NOLLA hiilijalanjälki

Carlsberg-konsernin NOLLA hiilijalanjälki –hanke on jo tuonut konkreettisia tuloksia. Vuoden 2017 aikana konserni lopetti kivihiilen käytön 9 panimossaan, ja konsernin kokonaistavoite on lopettaa kivihiilen käyttö polttoaineena kokonaan vuoteen 2022 mennessä. Toinen konkreettinen vaihe kohti NOLLA hiilidioksidipäästöjä oli Carlsberg Sverigen Falkenbergin panimon siirtyminen 100 %:sti biokaasun ja vihreän sähkön and käyttäjäksi, mikä tekee siitä konsernin ensimmäisen hiilineutraalin panimon.

Carlsberg-konserni pienensi kokonaishiilidioksidipäästöjään 16 % verrattuna vuoden 2015 tasoon, ja 46 % konsernin sähköstä tulee nyt uusiutuvista lähteistä. Tämän lisäksi konserni on nopeuttanut siirtymistään vähäpäästöiseen jäähdytykseen yhteistyössä valittujen hanalaite- ja kylmäkaappitoimittajien kanssa, sekä tuomalla kuluttajat mukaan ilmastotyöhön  maailman ilmastoystävällisimmässä baarissa. Probably".  

NOLLA vesihukka

Carlsberg-konserni pyrkii myös eroon veden tuhlauksesta ja aikookin puolittaa veden käytön panimoissaan vuoteen 2030 mennessä. Tähän mennessä konsernin panimot ovat yhteensä pienentäneet veden käyttöä 6 % vuodesta 2015 ja päässeet teollisuuden parhaaseen keskiarvoon 3,1 litraa vettä/juomalitra. Hankkeen avulla konserni pyrkii merkittävästi pienentämään panimoidensa veden kulutusta samalla kun se hakee keinoja suojella yhteisiä vesivaroja.

NOLLA vastuutonta juomista

Tämän hankkeen kautta Carlsberg-konserni valistaa kuluttajia tekemään tietoisempia ja vastuullisempia valintoja. Kuluttajille tarjotaan tarkempaa tuotetietoa sekä alkoholittomia vaihtoehtoja, ja heitä rohkaistaan juomisessa vastuullisen käyttäytymiseen.

Vuonna 2017 Carlsberg-konsernin vastuullisen juomisen hankkeet tavoittivat maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa kuluttajaa, ja konserni laajentaa hanketta asentamalla alkolukot kaikkiin omiin jakeluautoihinsa korostaakseen sitoutumistaan vastuulliseen käytökseen ja rattijuopumuksen nollatoleranssiin.

NOLLA työtapaturmaa -kulttuuri

Carlsberg-konserin hanketta päästä NOLLA työtapaturmaa –kulttuuriin mitataan vuosittain työtapaturmien määrän pienenemisenä vuoteen 2030 saakka. Vuonna 2017 tehtiin konsernin kaikissa toimipisteissä paljon tietoisuuden lisäämiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi. Työtapaturmat vähenivät kaikkialla, ja poissaoloa vaativat työtapaturmat pienenivät 42 % vuoteen 2016 verrattuna.

Carlsberg-konserni ja kestävä kehitys:

Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelma Together Towards ZERO vastaa ilmastonmuutoksen, vesipulan ja terveydenhuollon maailmanlaajuisiin haasteisiin. Ohjelma on olennainen osa konsernin SAIL’22 strategiaa ja siihen kuuluu neljä päähanketta: ZERO carbon footprint, ZERO water waste, ZERO irresponsible drinking sekä ZERO accidents culture.

Lisätietoja Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen työstä osoitteessa: www.carlsberggroup.com/sustainability

Seuraa meitä Twitterissä @CarlsbergGroup - #TowardsZERO

Yhteystiedot:

Mediasuhteet:    Anders Bering     +45 4179 1217            Kasper Elbjørn +45 4179 1216
Sijoittajasuhteet: Peter Kondrup    +45 3327 1221          Iben Steiness +45 3327 1232

Lisää uutisia osoitteessa  www.carlsberggroup.com/subscribe tai seuraa @CarlsbergGroup Twitterissä ja LinkedInissä.

 

The Carlsberg Group is one of the leading brewery groups in the world, with a large portfolio of beer and other beverage brands. Our flagship brand – Carlsberg – is one of the best-known beer brands in the world, and the Baltika, Carlsberg and Tuborg brands are among the eight biggest brands in Europe. Around 41,000 people work for the Carlsberg Group and our products are sold in more than 150 markets.

Find out more at www.carlsberggroup.com.