Menu

Carlsberg mukana ilmastohankkeessa, jossa tuetaan ilmastotyötä koronakriisin jälkeen

Carlsberg-konserni on mukana yli 150 globaalin yrityksen ryhmässä, joka kannustaa maailman johtajia netto-nolla-hiilijalanjälkielvytykseen Covid-19-kriisin jälkeen.

Ennennäkemättömän laajassa, YK:n tukemassa johtajavetoisessa ilmastohankkeessa suuret monikansalliset yritykset vahvistavat uudelleen omat tieteeseen perustuvat sitoumuksensa saavuttaa nolla-hiilijalanjälkitalouden ja kutsuvat hallituksia liittymään mukaan. 155 yritystä – joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 2,4 biljoonaa USD ja työntekijämäärä yli 5 miljoonaa – ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa kehotetaan maailman hallituksia yhdistämään Covid-19-talousapunsa ja elvytystoimensa uusimpaan ilmastotieteeseen.

Julkilausuma annettiin yhdessä Science Based Targets -aloitteen, YK:n Global Compact -aloitteen sekä We Mean Business -yhteenliittymän kanssa, joita kaikkia Carlsberg tukee.

"Hallituksilla on ratkaiseva rooli politiikkojen ja elvytyssuunnitelmien yhdistämisessä uusimpaan ilmastotieteeseen, mutta ne eivät voi viedä koko yhteiskuntaa koskevaa sosioekonomista muutosta eteenpäin yksin. Jotta voisimme puuttua käsillä oleviin, toisiinsa liittyviin kriiseihin, meidän tulee työskennellä yhdessä kansainvälisenä yhteisönä saavuttaaksemme kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin sopimuksen”, sanoi Lila Karbassi, YK:n Global Compact -aloitteen ohjelmajohtaja ja Science Based Targets -hankkeen hallituksen jäsen.

”Ennennäkemättömän laajassa, YK:n tukemassa CEO-vetoisessa ilmastohankkeessa nämä yritykset näyttävät tietä edistäessään kunnianhimoista tieteeseen pohjautuvaa toimintaa ja vaikuttamista, jotta voimme vähentää haavoittuvuuttamme kohdatessamme tulevaisuuden kriisejä ja katastrofeja.”

Carlsbergin pääjohtaja Cees ‘t Hart sanoo: “Pariisin sopimuksen toteuttaminen vaatii vahvaa kollektiivista toimintaa. Hallitusten tehdessä suunnitelmia COVID-19-pandemiasta selviämiseksi rohkaisemme niitä ottamaan ilmastokysymykset mukaan elvytyspaketteihinsa ja -suunnitelmiinsa. Carlsberg tekee töitä tieteeseen perustuvien tavoitteiden hyväksi, jotka on määritelty kestävän kehityksen ohjelmassamme ‘Together Towards ZERO’ (Yhdessä kohti nollaa), ja olen varma, että jos toimimme kaikki yhdessä kumppaneina, voimme varmistaa siirtymisen oikeudenmukaiseen, vähähiiliseen maailmaan.“

Carlsberg on jo siirtymässä vähähiilisempiin panimoihin ja arvoketjuun tavoittein, jotka on asetettu   konsernin Kestävän kehityksen ohjelmassa ’Yhdessä kohti nollaa’. Vuodesta 2015 Carlsberg on vähentänyt suhteellisia hiilidioksidipäästöjään 30 % pitäen fokuksen jatkuvasti tehokkuudessa, käyttäen 56 % uusiutuvaa sähköä ja vähentäen kivihiilen käyttöä 89 %.

Kokonaisuutta tarkastellen, kun tavoitamme panimoillamme NOLLA hiilijalanjälkeä -tavoitteen vuoteen 2030 mennessä tulemme säästämään yli 840 tuhatta tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa yli 160 000 auton poistamista maanteiltä joka vuosi. Tavoitteemme 30 % vähennyksestä koko oluen valmistusketjun hiilijalanjäljestä säästää yli 1,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa yli 360 000 auton poistamista maanteiltä joka vuosi[1]

Nämä tavoitteet ovat edelleen voimassa huolimatta niistä vastoinkäymisistä, jotka Covid-19 on meidän ja yhteiskunnan eteen asettanut.

 

Lisätietoja sekä koko julkilausuma osoitteessa http://www.sciencebasedtargets.org/ceo-climate-statement

Lisätietoja:

Simon Boas Hoffmeyer, Kestävän Kehityksen Johtaja, Carlsberg-konserni – [email protected] - +45 22924653

 

 

[1] Oletuksena autokohtainen 4,7 tonnin hiilidioksidipäästö vuodessa