Menu

Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä lähempänä toteutumistaan

Vuoden 2015 kestävän kehityksen raportti osoittaa, että Carlsberg-konserni on edistynyt tavoitteissaan vastuullisen juomisen, kestävän kehityksen mukaisten pakkausten sekä ympäristövastuun osa-alueilla.

Vuoden 2015 kestävän kehityksen raportti osoittaa, että Carlsberg-konserni on edistynyt tavoitteissaan vastuullisen juomisen, kestävän kehityksen mukaisten pakkausten sekä ympäristövastuun osa-alueilla.

Raportti sisältää vuoden 2015 saavutukset sekä tämänhetkisen tilanteen verrattuna vuoden 2017 tavoitteisiin.

Vuoden 2015 pääkohdat:

• Vastuullinen juominen: Maailman ensimmäisenä Kohtuullisen oluen päivänä syyskuussa 2015 tavoitimme vastuullisen juomisen viesteillämme yli 1,5 miljoonaa kuluttajaa 10 eri maassa.

• Kestävä joukkouttaminen: Ensimmäisessä kestävämmän oluenvalmistuksen hyväksi järjestämässämme joukkouttamiskilpailussa Cheers to Green Ideas (Kippis vihreille ideoille) saimme 162 ideaa 35 eri maasta.

• Kestävä innovaatio: Yhdessä EcoXpacin kanssa, joka on yksi nykyisistä kahdeksasta kumppanista Carlsbergin kiertotalousyhteisössä, olemme alkaneet kehittää luonnonmateriaalipohjaista ja biohajoavaa pulloa – vihreää kuitupulloa (the Green Fiber Bottle).

• Ympäristönsuojelu: Saavutimme hienoista kehitystä energian käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja veden kulutus pysyi entisellä tasolla huolimatta Itä-Euroopan volyymien pienenemisestä ja vähemmän tehokkaasti toimivien Aasian panimoidemme volyymien kasvamisesta.

o Energiatehokkuutemme parani 1,4 % ja oli 29 kWh/hl (29,4 kWh/hl vuonna 2014; parannusta yhteensä noin 10 % vuodesta 2009).
o Hiilidioksidipäästömme pienenivät 4,1 % ja olivat 7,0 kg CO2/hl (7,3 kg CO2/hl vuonna 2014 ja yhteensä 21 % parannus vuodesta 2009).
o Vedenkulutuksen tehokkuutemme pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2014; 3,4 hl/hl (parannusta yhteensä 8 % vuodesta 2009).

• Vähemmän työtapaturmia: Työaikaa vähentäviä työtapaturmia oli kaikkiaan 16 % vähemmän, ja ne vähensivät työaikaa yhteensä 8 % vähemmän kuin edellisvuonna. Tuotannossa työaikaa vähentäviä työtapaturmia oli yhteensä 32 % vähemmän, ja ne vähensivät työaikaamme 19 % vähemmän kuin vuonna 2014.

“Vuosi 2015 oli muutoksen vuosi, jona jatkoimme useiden uusien tuotantoyksiköiden integroimista.  Onnistuimme tekemään kohtuullisia parannuksia monilla osa-alueilla. Olemme silti yhä sitoutuneita parantamaan suoritustamme kumppanuuksien ja yhteistyön kautta sekä antamaan positiivisen panoksemme yhteiskunnalle työsuojelulla, ympäristönsuojelulla, kestävän kehityksen mukaisilla pakkauksilla ja vastuullisen juomisen edistämisellä,” kertoo Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen johtaja Simon Boas Hoffmeyer.

“Olemme pyrkineet entistä enemmän luomaan vastuullisen juomisen kulttuuria kuluttajien keskuuteen. Pyrkimystämme tukevat uudet tavoitteet ja hankkeet, joiden avulla toivomme saavuttavamme pakkaustemme ja brändiviestinnän avulla. Olemme myös saaneet kiitettävää palautetta Green Fibre -pulloprojektista, minkä näemme todisteena siitä, että kestävä kehitys kiinnostaa ja siitä ollaan tietoisia”, sanoo Hoffmeyer.

Lisätietoja:
Mediayhteydet:
Carlsberg Group: Kasper Elbjørn +45 4179 1216
Sinebrychoff: Viestintä- ja lakiasianjohtaja Marja-Liisa Weckström puh. 09 294 991 tai 0407 276 730

Lataa koko raportti ja lue lisää:
www.carlsberggroup.com