Menu

Carlsberg-konserni vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 30% vuodesta 2015

Carlsberg Group raportoi vakaata edistymistä kestävän kehityksen ohjelmansa “Yhdessä kohti NOLLAA” (Together Towards ZERO) tavoitteissa ja painottaa yhteistyötä paikallisten kumppanien ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa koko arvoketjun pituudelta.

Vuonna 2019 konserni saavutti panimoillaan 30% vähennyksen suhteellisista hiilidioksidipäästöistään vuodesta 2015 (13 % vuoden 2018 tasoon verrattuna), kun 56 % kulutetusta sähköstä tuotetaan uusiutuvista lähteistä ja kaikkiaan viisi toimipaikkaa toimivat ainoastaan uusiutuvalla energialla. Konserni saavutti myös 12 % vähennyksen suhteellisesta vedenkulutuksestaan vuodesta 2015 ja ilmoitti merkittävästä investoinnista vedenkierrätys-teknologiaan Tanskan panimollaan.

Pääkohdat:

 • Hiilidioksidipäästöjen vähennys: 30 % vähennys panimoiden suhteellisista ja 25 % vähennys absoluuttisista hiilidioksidipäästöistä vuodesta 2015. Tämä saatiin aikaan jatkuvalla tehok-kuusohjelmalla, käyttämällä 56 %:sti uusiutuvaa sähköä ja vähentämällä hiilen käyttöä 89 % painossa mitattuna vuodesta 2015.

 • Sähköiset toimitukset: 20 kpl 26-tonnisia täyssähkökuorma-autoja toimitetaan Carlsbergin sveitsiläiselle tytäryhtiölle Feldschlösschenille vuonna 2020, joiden tarkoituksena on liikkua panimon 15 eri toimipaikasta käsin. Tämä hanke osoittaa, että raskaat sähkökuorma-autot ovat kaupallisesti ja toiminnallisesti toimivia.
 • Pakkausinnovaatio: Kehittyneet innovatiiviset pakkausratkaisut, kuten muovia vähentävä Snap Pack monipakkausratkaisu, kierrätysmuovikelmu ja konsernin ensimmäinen 100 %:sti kierrä-tetty PET-pullo. Tulevaisuutta silmälläpitäen julkistettiin kaksi tutkimusprototyyppiä maailman ensimmäisestä ”paperisesta” olutpullosta – Vihreästä kuitupullosta – yhteistyössä paperipullo-yhtiö Pabocon kanssa.

 • Vesitehokkuus: 12 % vähennys suhteellisessa vedenkulutuksessa vuodesta 2015. Konserni myös julkisti investoinnin veden täysin kierrättävään laitteeseen Frederician panimollaan Tans-kassa. Hanke on polkaistu liikkeelle julkis-yksityisenä kumppanuutena, joka vähentää panimon keskimääräistä vedenkäyttöä, joka nyt on 2,9 l vettä olutlitraa kohden niin, että se on tulevai-suudessa 1,4 l/l jolloin energiankulutus vähenee 10 %.

 • Turvallisuuskoulutus: 44 % vähemmän työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja vuodesta 2015, mikä saavutettiin sitouttamalla henkilöitä paremmin työterveys- ja -turvallisuushankkei-siin sekä turvallisuusjohtamiseen, korkean riskin alueilla työskentelyyn ja turvalliseen ajami-seen räätälöityjen koulutusohjelmien avulla. Koulutusohjelmissa asiantuntijakumppaneita olivat RMS Switzerland, 3M sekä autokoulut.

 • Kuluttajan valinta: alkoholittomia oluita myytiin 38 % enemmän kuin vuonna 2015, niiden valikoimaa on lisätty ja myös alkoholiton hanaolut on lanseerattu. Nämä ovat tärkeitä etappeja tavoitteeseen, jossa kuluttajille olisi aina tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto.

Carlsberg-konsernin pääjohtaja Cees 't Hart sanoo:

“Olen ylpeä siitä, mitä olemme saavuttaneet Together Towards ZERO -hankkeen lanseerauksen jälkeen. Työskentelemällä johtavien kansainvälisten asiantuntijoiden ja vahvojen paikallisten kumppanien kanssa olemme vähentäneet suhteellisia hiilidioksidipäästöjämme 30 % ja vedenkäyttöämme 12 % vuodesta 2015. Yhteistyö on entistä tärkeämpää meidän lähestyessämme vuodelle 2030 asettamiamme tavoitteita.

“Kukaan ei voi ratkaista maailman kestävän kehityksen haasteita yksin. Siksi kutsumme ohjelmaamme nimellä Yhdessä kohti NOLLAA. Kumppanuuksien avulla voimme edetä nopeammin ja saada aikaan muutoksia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia.”

Kestävästä kehityksestä Carlsberg-konsernissa

Vuonna 2017 lanseerattu Yhdessä kohti NOLLAA on lähtöisin Carlsbergin tarkoituksesta ja on osa yhtiön SAIL’22 -strategiaa. Se koostuu neljästä päätavoitteesta: NOLLA hiilijalanjälkeä, NOLLA vesihukkaa, NOLLA vastuutonta juomista ja NOLLA tapaturmaa. Hanke kehitettiin yhteistyössä johtavien asiantuntijoiden kanssa, kuten Carbon Trust ja WWF, ja se on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Hiilidioksidipäästötavoitteet on hyväksytty Tieteeseen perustuvat tavoitteet -hankkeen ja Pariisin ilmastosopimuksen 1.5°C tavoitteen mukaisina.

Lisätietoja Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen työstä: www.carlsberggroup.com/sustainability

Yhteystiedot:   

Mediasuhteet:     Anders Bering +45 4179 1217                      Kasper Elbjørn +45 4179 1216
Sijoittajasuhteet:  Peter Kondrup +45 3327 1221                      Iben Steiness +45 3327 1232

 

Seuraa meitä Twitterissä @CarlsbergGroup - #TowardsZERO

 

Vuoden 2019 tulokset tarkemmin:

 

NOLLA hiilijalanjälki: Työskennellessään panimoidensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja arvoketjunsa hiilijalanjäljen pienentämiseksi 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä Carlsberg-konserni saavutti:

 • 13 % vähennyksen suhteellisiin hiilidioksidipäästöihin vuodesta 2018 (30 % vuodesta 2015).
 • 9 % vähennys absoluuttisiin hiilidioksidipäästöihin vuodesta 2018 (25 % vuodesta 2015).
 • 11pp vähennys kivihiilen käytössä vuodesta 2018 (89 % vuodesta 2015), kun 13 toimipaikkaa on lopettanut kivihiilen käytön vuoden 2017 jälkeen. Konserni aikoo konvertoida Intian ja Puolan jäljellä olevat kaksi kivihiilellä toimivaa laitostaan vuoden 2020 aikana.
 • 56 % sähköstä (+10pp vuodesta 2018) ja 24 % kokonaisenergiasta (+4pp vuodesta 2018) Carlsberg-konsernin panimoilla tulee nyt uusiutuvista lähteistä.
 • 100% Länsi-Euroopan 29 panimoilla käytetystä sähköstä tulee uusiutuvista lähteistä (aurinkovoimalaitokset ja sertifioitu sähkö).
 • Hiilijalanjälkeä pienentäviä kumppanuuksia solmittu 10 tavarantoimittajan kanssa, joiden avulla hiilijalanjälkeä pienennetään pakkauksissa, ainesosien ja jäähdytyksen osalta.
 • 3 miljardia kierrätyslasipulloa on palautettu, pesty ja täytetty uudelleen.
 • Muovia vähentävän Snap Pack -monipakkausratkaisun käytön laajentaminen, kierrätysmuovikelmun ja kierrätys-PET-pullojen käyttö esim. Norjan Imsdal-vesissä, jotka myydään 100 % kierrätetyissä PET-pulloissa.
 • Lisätään uudelleen käytettäviä tuoppeja festivaaleilla Tanskassa, Latviassa, Norjassa ja muissa maissa, mikä yksin Tanskassa säästää miljoona kertakäyttömukia.

NOLLA vesihukkaa: Tavoitellessaan vesihukan eliminoimista käytännössä kokonaan vähentämällä vedenkulutustaan 50 % vuoteen 2030 mennessä, Carlsberg-konserni saavutti:

 • 3 % vähennyksen suhteellisessa veden kulutuksessa vuodesta 2018 (12% vuodesta 2015). Muutoksen tulee olla nopeampaa, jotta voidaan saavuttaa vuoden 2022 tavoite vähentää veden käyttöä panimoilla 25 %.
 • Tarkistetun veden riskiarvioinnin yhteistyössä WWF:n kanssa, mikä sisällytetään vuoden 2020 työsuunnitelmiin.
 • 57 vedenkäsittelylaitosta eri puolilla Carlsberg-konsernia.
 • Sitoutumisen investoida veden täyskierrätyslaitokseen Frederician panimolla Tanskassa, mikä pienentää panimon veden käyttöä 2,9 litrasta/l 4 litraan/l.

NOLLA vastuutonta juomista: Työssä vaihtoehtojen tarjoamiseksi alkoholijuomille, viestiäkseen positiivisista juomavaihtoehdoista tarjoamalla enemmän tietoa kuluttajille ja kannustamalla vastuullisiin vaihtoehtoihin dialogin ja sitouttamisen kautta, konserni saavutti:

 • 7 % kasvun alkoholittomien juomien volyymeissä (38% vuodesta 2015).
 • 90 %:iin globaalin olutvolyyminsa pakkauksista sisältötietoa, 65 %:iin pakkauksista ravitsemustietoa.
 • 57 miljoonaa ihmistä paikallisesti merkittävissä vastuullisen juomisen aktivoinneissa Vastuullisen Oluen päivänä (GBRD).

NOLLA tapaturmaa: Työskennellessään NOLLA tapaturmaa -työskentelykulttuurin aikaansaamiseksi kaikkialla liiketoiminnassaan, Carlsberg-konserni saavutti:

 • 15 % vähennyksen työtapaturmista aiheutuneissa poissaoloissa vuodesta 2018 (44 % vuodesta 2015).
 • 60 % enemmän turvallisuushavaintoja ja työntekijöiden raportoimia läheltä piti -tilanteita vuodesta 2018.
 • 000 työntekijää Aasiassa käytännön turvallisuuskoulutukseen kaksipyöräisten kulkuneuvojen käytöstä.
 • 500 esimiestä (+95 %) koulutukseen turvallisuusjohtajuusohjelmassa, vuosi edellä aikataulusta.

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen panostus

 • Carlsberg-konserni työllistää suoraan 40,000+ ympäri maailmaa.
 • Arviolta 1,2 miljoonaa henkilöä työllistyy välillisesti Carlsberg-konsernin toiminnan johdosta.
 • Konserni tuottaa taloudellista arvoa 96 miljardin DKK:n verran ja konsernin yhteenlaskettu verotuotto on 44 miljardia DKK.
 • Tätä yhteiskunnallista panosta vahvistaa konsernin pääomistaja, Carlsberg-säätiö, joka myönsi n. 689 miljoonaa DKK tieteellisiin, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin projekteihin vuonna 2019.