Menu

Alkoholimainonnan määrä väheni vuonna 2016

Viime vuonna Panimoliiton ennakkotarkastustoimikunta tarkasti alkoholimainoksia vähemmän kuin koskaan aiemmin. Toimikunta tutki ennakkoon 47 televisiomainosta ja 3 käsikirjoitusta. Toimikunta hyväksyi kaikki TV-mainokset, mutta hylkäsi yhden käsikirjoituksen. Hylättyjen materiaalien osuus (2,0 %) oli pienin koko ennakkotarkastustoimikunnan toiminnan aikana.

Viime vuonna Panimoliiton ennakkotarkastustoimikunta tarkasti alkoholimainoksia vähemmän kuin koskaan aiemmin. Toimikunta tutki ennakkoon 47 televisiomainosta ja 3 käsikirjoitusta. Toimikunta hyväksyi kaikki TV-mainokset, mutta hylkäsi yhden käsikirjoituksen. Hylättyjen materiaalien osuus (2,0 %) oli pienin koko ennakkotarkastustoimikunnan toiminnan aikana. 

Vuoden 2015 alussa mietojen alkoholijuomien mainonnan rajoituksia lisättiin. Televisiomainonnan kellonaikarajaa kiristettiin, alkoholijuomien ulkomainonta yleisellä paikalla kiellettiin ja sosiaalisen median rajoitukset otettiin käyttöön. Lain muutokset vähensivät tarkastettavien alkoholimainosten määrää.

Jo vuosia toiminut alkoholimainonnan ennakkotarkastus on osa panimoalan omaa markkinoinnin itsesääntelyä. Kaikki Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten televisiomainonta tarkastetaan ennen esitystä ja jäsenyritykset ovat sitoutuneet toimikunnan päätöksiin. Mainosten ennakkotarkastus on käytössä Euroopan Unionissa Suomen lisäksi vain Alankomaissa, Irlannissa ja Iso-Britanniassa.

Panimoala on panostanut itsesääntelyyn vuosia ja sääntelyä on jatkuvasti kehitetty. Ensimmäisen kerran alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet otettiin käyttöön vuonna 2008. Sittemmin ohjeita on laajennettu kahteen otteeseen. Ennakkotarkastuksen lisäksi itsesääntelyyn kuuluvat myös Panimoliiton vuodesta 2011 lähtien jäsenyrityksilleen järjestämät alkoholimainonnan koulutukset, joissa perehdytään lainsäädännön lisäksi omiin, lakia tiukempiin vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeisiin.

”Kokemukset ennakkotarkastuksesta ovat pelkästään hyvät. Panimot ovat sitoutuneita ennakkotarkastustoimintaan ja toimikunnan päätöksiin”, sanoo ennakkotarkastustoimikunnan sihteeri, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton viestintäpäällikkö Outi Heikkinen.

Ennakkotarkastustoimikunta on panimoalasta riippumaton työryhmä, jossa on asiantuntemusta mm. markkinoinnista, mainonnasta sekä juridiikasta. Jäsenet on valittu siten, ettei kenelläkään ole sidonnaisuuksia Panimoliittoon tai sen jäsenyrityksiin.

Uusi alkoholilaki ei puutu mainonnan epäkohtiin

Tekeillä oleva uusi alkoholilaki purkaa ylisääntelyä ja tuo mukanaan monia pieniä uudistuksia, joilla on myönteinen vaikutus kansantalouteen. Laki lisää kilpailua ja kasvattaa kotimaanmyyntiä rajakaupan kustannuksella. Uudistus ei kuitenkaan pura ankaraa sääntelyä alkoholimainonnan osalta.

Suomessa on poikkeuksellisen tiukka alkoholimainonnan lainsäädäntö. Missään muualla ei ole rajoitettu kuluttajien positiivisten kommenttien poistamisesta eri sosiaalisen median kanavista.

”Valitettavasti normien purku ei ulotu alkoholimainontaan lakiuudistuksen yhteydessä. Sellaista lainsäädäntöä, jota ei voida valvoa, ei pitäisi luoda ja alkoholimainontaan on sosiaalisen median osalta tehty mahdottomia rajoituksia, jotka tulisi purkaa”, sanoo toimitusjohtaja Elina Ussa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitosta.

Suomalaisten alkoholinkulutus on viime vuosien aikana vähentynyt. Samoin THL:n Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan suomalaisten humalahakuinen juominen on vähentynyt. Myönteinen kehitys alaikäisten osalta on jatkunut jo vuodesta 2000.

Panimoalan ennakkotarkastustoimikunnan kokoonpano:
Puheenjohtaja, Markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen, Markkinaoikeus
Partner, KTL Mika Raulas, Roger Studio Oy
Johtava lakimies, OTK Tuula Sario, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
Toimitusjohtaja, KTM Lauri Sipilä, MARK Suomen Markkinointiliitto ry